Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-14

Sammanträdesprotokoll från valnämnden den 13 mars 2019

Protokoll från valnämndens sammanträde den 13 mars 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-13

Justerade paragrafer

1-7

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-03-14

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Valnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-03-14

Kommun & politik