Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samråd för detaljplan för del av Tågarp 17:1, Kronetorpskolan

Planområdet är ca 3,8 ha stort och beläget i Kronetorpstaden mellan Arlöv och Åkarp.

Detaljplanens primära syfte är att pröva lämpligheten att uppföra den nya Kronetorpskolan med plats för 600 elever (åk F-6) med tillhörande idrottshall, samt en byggnad med kombinerat innehåll: bostäder (endast de två översta våningarna), mobilitets/parkeringshus, och/eller centrumverksamhet. Planförslaget innehåller även allmän platsmark; lokalgata samt område för att säkerställa avrinning vid skyfall.

 

Planförslaget bygger på Planprogram för Kronetorpstaden (KS 2020-04-14). Det färdigutbyggda området beräknas innehålla ca 5 000 bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, handel samt kommunal service. Området beräknas vara färdigbyggt kring år 2040.

 

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 19 april till och med den 10 maj 2021.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Gesa Hildebrand, på tele-fon 040-625 68 46 eller via e-post gesa.hildebrand@burlov.se. eller till Tillväxtchef Elin Tängermyr, på telefon 040-625 00 00 eller via e-post elin.tangermyr@burlov.se.


Senast uppdaterad:

Kommun & politik