Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-04

Underrättelse om granskning - Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län

Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och ligger vid Burlöv centrum i Arlöv. Syftet med planen är att pröva lämpligheten i att utöka användning av kvartersmark till handel som då inkluderar livsmedel för del av planområdet och att
säkerställa skyddsåtgärder mot järnvägen. Syftet är också att utöka Hantverkaregatan med gång- och cykelväg utmed båda sidor om gatan.


Förslaget finns utställt för granskning från den 7 juni 2019 till och med den 28 juni 2019 på:

 

  • www.burlov.se (under rubriken Bygga, bo &
    miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 juni 2019. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Senast uppdaterad:
2019-06-07

Kommun & politik