Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-20

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen, Arlöv

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att planlägga ett område för verksamheter på fastigheten Sunnanå 11:2 i Flansbjer/Sunnanå, söder om väg 11. Fastigheten är inte tidigare detaljplanelagd och rymmer en sammanhängande byggnad med olika verksamheter, bland annat en träningslokal. På fastigheten finns även en tillfällig byggnad med en tvättstation för bussar. Detaljplanen ämnar fastslå användningen för befintliga verksamheter samt ge möjlighet att utveckla fastigheten med fler verksamheter och kontor.

 

Detaljplanen överensstämmer med Framtidsplan för Burlövs kommun och handläggs med standardförfarande. Planens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap § 11 miljöbalken.

 

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från och med den 24 juni till och med den 19 juli 2019 på:

 

  • www.burlov.selänk till annan webbplats (under rubriken Bygga, bo &miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 19 juli 2019. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad:
2019-06-24

Kommun & politik