Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-04

Underrättelse om granskning - Detaljplan för Tågarp 16:75 i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län

Planområdet omfattar fastgheten Tågarp 16:75 och avgränsas av Hammarvägen i norr och Företagsvägen i öster och söder. Syfte med planen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för verksamhet med begränsad omgivningspåverkan och att ge möjlighet till centrumverksamhet. Syftet är också att ändra lastningen av varor från sydsidan till nordsidan av fastigheten.

 

Förslaget finns utställt för granskning från den 7 juni 2019 till och med den 28 juni 2019 på:

 

  • www.burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 juni 2019. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Senast uppdaterad:
2019-06-07

Kommun & politik