Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-12

Underrättelse om samråd - Detaljplan för Burlöv 3:48 m.fl., östra Burlövs egnahem, Burlövs kommun, Skåne län

Planområdet ligger i den östra delen av Burlövs egnahem och är ca 3,4 ha stort. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att omvandla en f.d. trädgårdshandel till ett bostadsområde med villor och radhus i 1-2 våningar samt att förbättra trafiksäkerheten. Detaljplanen upprättas i linje med översiktsplanen.


För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 18 juni kl 18.00 i Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv. Frågor ställs till planarkitekt Emelie Edström, tfn 040-625 61 56 eller emelie.edstrom@burlov.se.


Samrådstiden för detaljplanen pågår från den 12 juni 2019 till den 12 juli 2019. Förslaget finns tillgängligt på:

  • Kommunens hemsida (Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner)
  • Medborgarhuset, Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Eventuella synpunkter på planen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv eller mailadress: burlovs.kommun@burlov.se. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-06-12

Kommun & politik