Burlövs kommun
www.burlov.se

Om e-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från allmänheten till kommunens politiker. Förslaget läggs ut på vår webbplats, där andra kan stödja förslaget genom att skriva under det.

Syfte

E-förslag är en metod för att utveckla medborgardialogen och ett steg i arbetet att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen. Förslagen ger politikerna ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten.

Lämna ett e-förslag

I samband med att du lämnar ett förslag måste du registrera ett medborgarkonto med ditt namn och kontaktuppgifter. Det är för att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella frågor. Ditt namn kommer även att stå på ditt förslag. E-förslaget behöver ha en rubrik och en beskrivning av idén bakom förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända och vad du hoppas uppnå. Det går bra att bifoga dokument och bilder.

Granskning av förslaget

Alla förslag granskas av en tjänsteman innan de publiceras för att se så att de inte:

  • strider mot gällande lagstiftning eller kommunens övriga policydokument
  • rör enskilda ärenden
  • kan härledas till enskilda personer eller på annat sätt är kränkande eller oseriösa
    innebär marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet
  • syftar till att skapa politisk debatt.

Burlövs kommun förbehåller sig rätten att bestämma vad som ska publiceras.

Syftet med e-förslag är i första hand att väcka nya frågor och förslag. Det innebär att e-förslag som berör ärenden som har pågått en längre tid eller nyligen avslutade ärenden i princip sällan kommer att publiceras, eftersom möjligheten att påverka besluten bedöms som mycket liten. Det gäller särskilt ärenden som har slutbehandlats av nämnd eller kommunfullmäktige.

Publicering av e-förslag

E-förslagen publiceras under rubriken Aktuella förslag. Publiceringen sker inom två arbetsdagar från det att du har lämnat förslaget. Ett förslag är aktivt i 90 dagar och under denna period går att samla underskrifter.

Marknadsför ditt förslag!

Du som lämnar ett förslag ansvarar själv för att marknadsföra det. Det kan du till exempel göra via Facebook och Twitter.

Skriva under ett e-förslag

För att skriva under ett e-förslag behöver du uppge namn och e-postadress. Ditt namn publiceras i anslutning till förslaget. Det går att samla signaturer på ett förslag i 90 dagar. När perioden för insamling av underskrifter är slut ligger förslaget kvar på webbplatsen under ett år så att andra som är intresserade kan läsa förslaget.

Vad händer när publiceringsperioden är slut?

Om fler än 100 personer signerat ett förslag ska det tas upp till politisk behandling. Beslut i ärendet publiceras här på vår webbplats.

E-förslag som samlat in färre än 100 underskrifter avslutas och publiceras på kommunens hemsida under rubriken Arkiverade förslag.

Behandling av personuppgifter

Genom att lämna ett e-förslag eller rösta på ett e-förslag innebär att du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

 

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att du klickar på "Skicka" i formuläret godkänner du att Burlövs kommun lagrar dina uppgifter.

Burlövs kommuns ansvar för dina personuppgifter

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-08-28

Kommun & politik