Burlövs kommun
www.burlov.se

Våra rutiner för klagomål

Syfte med klagomålshanteringen

  • stärka brukarnas inflytande
  • utöka dialogen med brukarna
  • underlätta för att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamhet genom att visa på att vi tar brukarnas synpunkter på allvar samt
  • öka upplevelsen av kvalitet inom förskola och skola i Burlövs kommun

För att framföra ditt klagomål kan du välja att direkt tala med berörd person, men du kan också använda dig av vårt elektroniska formulär

Rutiner för klagomålshantering

Om Du som elev, förälder eller personal har synpunkter på en verksamhet och/eller dess personal används nedanstående arbetsgång.

Steg 1

Vid vår skola/förskola vill vi uppmuntra till att klagomål på verksamheten eller dess personal i första hand tas upp direkt med den personal det berör. Ditt klagomål kommer att dokumenteras av pedagogen som tar emot det.

Steg 2

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål, ta då kontakt med ansvarig rektor i förskola eller skola. Detta gäller även om du av någon anledning inte vill kontakta den direkt berörde själv. Denne dokumenterar ditt klagomål och därefter kontaktas berörd personal för att få deras syn på sakfrågan.


Rektor i förskola eller skola ordnar möte med dig och berörd personal. Vid behov kan även stödpersoner delta. Det kan exempelvis vara personal ur Elevhälsan, Socialtjänsten eller från vår utbildningsförvaltning.

Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna.

Rektor i förskola eller skola ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Även det samtalet dokumenteras.

Steg 3

Huvudmannen (Utbildnings- och kulturförvaltningen i Burlövs kommun) har det lokala ansvaret för grundskolan, förskolan och vuxenutbildningen. Om det uppstår problem som du och personalen eller skolans ledning inte kan lösa själva kan du vända dig till huvudmannen.

Du får återkoppling från förvaltningen inom 10 dagar.
Kallar förvaltningschefen till ett möte med berörda parter dokumenteras även detta samtal.

Steg 4

Som sista alternativ kan du också vända dig till Skolinspektionen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik