Burlövs kommun
www.burlov.se

Mån 2 juli - Socialförvaltningen

Publik i Almedalen, bild från Region Gotland Länk till annan webbplats.

Bild från Region Gotland

Digitalisering och planering i samverkan med brukare och personal

Vi har ett markant förändrat arbetsätt inom vård och omsorg genom utveckling av e-hälsa och välfärdsteknologi på särskilt boende för äldre och LSS-boende i Burlövs kommun.


Enhetschef Helene Nilsson och Karl-Johan Palmgren från företaget Sekoia berättar om den spännande resan personal, boende och närstående på ett särskilt boende för äldre har gjort tillsammans genom att implementera ett planerings- och kommunikationsverktyg. Det har varit en spännande utmaning som de äldre uppskattat och varit intresserade av att påverka. Den positiva erfarenheten har lett till att verktyget ska användas på samtliga äldreboenden och LSS-boenden i kommunen.

Medverkande:

Helene Nilsson Enhetschef, Burlövs kommun

Karl-Johan Palmgren Area sales manager, Sekoia

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Tillväxt och sysselsättning i samverkan ur ett socialt perspektiv

Vi har genom intressanta och givande projekt kunskap om att arbeta strategiskt och målinriktat i gränsöverskridande samverkan i syfte att öka sysselsättningsgraden och minska bidragsberoendet.

 

Burlövs kommun har under de senaste åren kraftigt minskat utbetalningen av försörjningsstöd. Det är ett resultat av ett långsiktigt och målinriktat arbete att bygga upp en modern och ändamålsenlig verksamhet. Detta i syfte att öka sysselsättningsgraden och minska bidragsberoendet utifrån ett socialt perspektiv. Seminariet kommer att innehålla föreläsning och exempel från bland annat våra socialfondsprojekt PEAK och Steget.

Medverkande:

Lena Lundgren Avdelningschef, Burlövs kommun

Monika Skowronski Amaral Enhetschef, Burlövs kommun

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Trygg hemgång i samverkan

Vi ser positiva effekter av att arbeta i tvärprofessionella team då brukare/patient erbjuds att komma direkt hem till sin egen bostad för rehabilitering efter sjukhusvistelse. Rersultatet är minskat behov av både korttidsvistelse och hemtjänst.


Under perioden 2010-2014 genomfördes en stor nationell satsning för att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Sverige. Ett förbättringsområde handlade om att utveckla öppenvård och hemsjukvård utifrån den äldre personens hela behov. Hemteamet består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast och biståndshandläggare. Hemteamet ska erbjuda en trygg hemgång från sjukhus samt vid behov till och från korttidsboende. Uppdraget är att samarbeta i ett tvärprofessionellt team under kartläggningstiden så att den enskildes möjligheter att påverka och ta ansvar för sin egen situation ska öka. Att arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt i ett tvärprofessionellt team ger resultat! Denna kunskap och erfarenhet vill vi sprida vidare!

 

Medverkande:
Anna Levin arbetsterapeut, Burlövs kommun

Karolina Friber fysioterapeut, Burlövs kommun

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Att köra mjölk eller tillföra honung?

Hur ska vi vända trenden? Hur gör vi för att få nöjda, trygga brukare samtidigt som vi gör arbetet i äldreomsorgen mer intressant och höjer statusen? Personalen måste få möjlighet att ta ut svängarna och utveckla, vårda med mening samt ta bort känslan av institution.


På fyra år har vi gått från förvaring till ett utvecklande levande boende på Harakärrsgården i Burlövs kommun. När personalen ges möjlighet att blanda sina intressen i arbetet blir det intressantare, roligare och man får energi av arbetet. Äldreomsorgen innehåller för lite äventyr och utmaningar. Att mixa intressen och arbete ger också ett levande äldreboende. Man trivs både som boende och personal. Att vara undersköterska i äldrevården i framtiden är att vara en kulturUska. Äldreomsorgen innehåller för lite äventyr och utmaningar!

Medverkande:

Eva Wörlén enhetschef, Burlövs kommun

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik