Burlövs kommun
www.burlov.se

Ons 4 juli - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Foto: Trafikverket

Hur kan fyra spår bana väg för nya samhällen?

Järnvägen mellan Arlöv och Lund har länge varit en flaskhals. Nu ska den byggas ut till fyra spår, samtidigt som kommunerna bygger nya hållbara stadsdelar längs sträckan. Hur ska det gå till och vilka är de stora utmaningarna? Ett seminarium som ger dig en föraning om framtiden.

 

Hur skapar man en fungerande samverkan mellan Trafikverket och berörda kommuner? Hur kan nya samhällen i storstadsregionerna hjälpa till att lösa bostadsbristen? Vilka särskilda utmaningar uppstår om man bygger en stad tvärs över kommungränsen? Järnvägssträckan mellan Arlöv och Lund byggdes ut till två spår 1901. Först nu ska spåren bli fyra. Trafiken pågår som vanligt under hela byggtiden på sex kilometer tillfälliga dubbelspår, och Trafikverket och kommunerna har skrivit unika samverkansavtal som ett led i projektet. Samtidigt planerar kommunerna längs sträckan - Lund, Staffanstorp och Burlöv - för nya samhällen: hållbara stadsdelar på bästa läge vid de nya stationerna.

 

Medverkande:
Lennart Andersson Regional Direktör Syd, Trafikverket
Johan Edstav Regeringens särskilde utredare, Samordning för bostadsbyggande
Anders Almgre Kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun
Lars-Åke Ståhl Kommundirektör, Burlövs kommun

Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun

Kerstin Torseke Hulthén Planchef, Burlövs kommun
Julia Branting Samhällsbyggnadschef, Burlövs kommun

Moderator Henric Borgström, ekonomijournalist

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Stad och land – konkurrens eller komplement?

Det är städerna som har drivit de senaste decenniernas tillväxt, effektiva städer är därmed ett nationellt intresse. Hur kan städer driva utvecklingen inom hela regioner och även förbättra utsikterna för landsbygdens utveckling? Vilka policyåtgärder och satsningar krävs?

 

Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av landet att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden och tvärtom? Vilka effekter får digitaliseringen? Hur kan entreprenörskapet utvecklas och vad krävs av politiken? Detta är några av frågorna som diskuteras på seminariet.

 

Medverkande:

Joakim Wernberg Forskningsledare, Entreprenörskapsforum

Martin Andersson Professor, Industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola

Katrien Vanhaverbeke Chef för sektionen för lokal och regional utveckling, Sveriges Kommuner och Landsting

Johan Wessman VD, Øresundsinstituttet

Julia Branting Samhällsbyggnadschef, Burlövs kommun
Moderator Per Tryding, Vice vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren


Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik