Burlövs kommun
www.burlov.se

Tis 3 juli - Utbildnings- och kulturförvaltningen

Att leda en värdeskapande stödfunktion

Att behålla värdet och funktionen i stödprocesser för befintlig verksamhet kräver ständig omprövning och utvärdering. Den dag vi börjar se ett stödjande team som ett självändamål är dagen då vi tappar greppet om arbetets faktiska värde. Vi behöver ständigt omvärdera och ställa oss frågor som: Vad är det vi behöver göra just nu för att skapa ett mervärde i vår organisation? Vilka effekter ska vårt team ge och hur kan vi säkerställa att utvecklingen blir tydlig? Vem bestämmer vilka resultat vi ska sträva efter? Om teamet upptäcker utvecklingsbehov som organisationen inte upplever, hur förhåller vi oss till det?

 

Utifrån behov och vision har utbildningsförvaltningen i Burlövs kommun skapat ett mobilt Kvalitetsteam av skickliga lärare. Ett operativt team som utifrån ordinarie lärares egna önskemål och behov arbetar i klassrummen sida vid sida ihop med befintlig personal. Det är effektiv fortbildning i praktiken och det ger långvariga och tydliga effekter. Teamet är skolornas gemensamma resurs och arbetsleds av förvaltningens kvalitetschef. Ta del av Burlövs erfarenheter och pågående utveckling av en värdefull stödfunktion.


Medverkande:

Sandra Tauberman Kvalitets- och utvecklingschef, Burlövs kommun

Philip Runsten Ekon.Dr, Handelshögskolan

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vad är fortbildning? – Kunskapsintegration genom verksamhetsnära stöttning

Philip Runsten, ekon.dr vid Handelshögskolan i Stockholm inleder med att berätta om sin forskning kring kunskapsintegration. Han beskriver hur alla organisationer är beroende av kunskapsintegration, eller kollektiv intelligens, på gruppnivå, dvs. alla de samarbeten som dagligen sker i en organisation. Genom detta perspektiv kan vi identifiera och utveckla nya möjligheter att leda och utveckla organisationer.

Därefter beskriver Burlövs kommuns IKT-pedagog Olle Strömbeck sitt arbete med att utveckla lärarnas kompetens genom att arbeta nära verksamheten i tätt samarbete med undervisande lärare. Olle, som har lång erfarenhet av att fortbilda lärare har omvärderat begreppet fortbildning. Genom att vara uppdragsplacerad på skolor och förskolor under längre tidsperioder kan Olles kompetens inom digital undervisning integreras i arbetslagen och lyfta lärarnas undervisningspraktik. Faktorer som möjlighet till reflektion och analys, att ha en gemensam bild av uppdraget samt en respekt och ödmjukhet inför varandras kompetenser är avgörande för att samarbetet ska bli framgångsrikt.

 

Medverkande:

Olle strömbeck IKT-pedagog, Burlövs kommun
Philip Runsten Ekon.Dr, Handelshögskolan

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Det ökade behovet av experter

Fredrik Torberger från Kairos Future tecknar en bild av expertens roll i framtiden. Efter Torbergers inledning utforskar vi expertens ansvar vad det gäller att öka gruppens kollektiva intelligens. Tre personer med olika slags expertfunktioner från Kvalitetsteamet i Burlövs kommun belyser frågan: Hur kan experten bidra till en grupps lärandeprocesser med sin specifika kompetens och driva frågor som enbart experten ser och förstår?

Sandra Tauberman, utvecklingsledare, ger exempel från hur hon i sitt arbete skapar kvalitet när hon arbetar fram frågor till kvalitetsmätningar i nära samarbete med förskolors och skolors ledningsgrupper; Olle Strömbeck, IKT-pedagog, ger exempel från sitt samarbete med lärare kring digitala resurser som lärverktyg i språkutvecklande arbete; Maria Söderling, lektor, ger exempel på hur kommunens förstelärare utvecklar sitt vetenskapliga förhållningssätt genom att erfara det vetenskapliga tillvägagångssättet när de utvecklar sin undervisning.

 

Medverkande:

Maria Söderling Lektor, Burlövs kommun
Fredrik Torberger Framtidsanalystiker, Kairos Future

samt Olle strömbeck IKT-pedagog, Burlövs kommun
Sandra Tauberman Kvalitets- och utvecklingschef, Burlövs kommun

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik