Burlövs kommun
www.burlov.se

Frågor och svar om hur vi arbetar med corona-viruset

Observera!

2020-11-24: Krisledningsstaben sammanträder vid behov, för närvarande 1 gång/vecka. Informationen som står på den här sidan är korrekt och kommer att uppdateras om det sker förändringar i det epidemiologiska läget eller ändrade rekommendationer från myndigheterna.

Informationen är uppdaterad den 25 februari

Från den 1 februari redovisas om smitta finns eller inte finns på våra särskilda boenden (äldreboenden). Alla fall av covid-19 dokumenteras av Regionen, Smittskydd Skåne. Boende och personal har fått sin andra dos vaccin.


Vid en konstaterad smitta på ett boende informeras den boendes anhöriga. Övriga boende och deras anhöriga kommer att få besked om att smitta finns inom samma enhet på ett boende.


Information om pågående smitta av covid-19

Särskilt boende

Finns smitta?

Boklunden

Nej

Harakärrsgården

Nej

Svenshög

Nej


Även smittspårning till följd av smitta på våra boenden har avslutats.


Inom hemvård/hemtjänst och övriga boenden

Förekommer fall, men redovisas inte.

En pandemi och det är en otroligt komplex situation. Vi gör allt vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Vi har till exempel rutiner för hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.


Medarbetare ska stanna hemma om de känner minsta symptom. Får medarbetarna symtom erbjuds de provtagning via ett personalspår för att upptäcka om de har covid-19. Upptäcks positiva fall bland personal eller brukare startas smittspårningar kring de personerna. Vi följer också noggrant de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Region Skåne kontinuerligt tar fram när det gäller basala hygienrutiner, skyddsutrustning och rutiner vid konstaterade fall av smitta.


I samband med att samhällsspridningen har ökat under hösten 2020 har vi också märkt ett ökat antal fall bland våra brukare och personal. Vi märker också i smittspårningar att både brukare och personal kan vara helt symtomfria men ändå vara positiva i provtagningar.

Boende och personal är vaccinerade.

Det är inget vi kan spekulera i men vi arbetar aktivt för att minska risken för spridning. Detta gör vi genom att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Vi hoppas även att vaccinationerna som genomförts kommer att ha effekt på smittspridningen.

Nya riktlinjer har tagits fram för besök på särskilda boenden (äldreboenden) från 1 oktober. Läs mer om riktlinjerna

Vi följer de riktlinjer som Vårdhygien Skåne tagit fram. Region Skåne ansvarar för provtagning av misstänkt smitta hos patienter och medarbetare. Läs mer om provtagning av Covid-19 i Skåne på Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har i samråd med Vårdhygien Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster planerat bemanningen för att minska smittspridning. Enligt de råd vi fått är det viktigaste att personalen arbetar på samma avdelning och inte byter mellan avdelningar. Detta gäller även vikarier. Vi tar in extra bemanning både dagtid och nattetid för att detta ska vara möjligt

Tillgången på skyddsutrustning är god.

Det är viktigt att använda rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle. För den vård som bedrivs i kommunen är det munskydd som främst är aktuellt.

Varje arbetsgivare ansvarar för att upprätta rutiner för skyddsutrustning inom respektive verksamhet. I Burlövs kommun följer vi rutin för covid-19 som är upprättad av Vårdhygien Skåne som är anpassad för kommunal vård och omsorg. Läs mer på Region Skånes webbplats, under Grundläggande vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I normala fall ansvarar hyresgäst/närstående för tömning och städning av lägenhet på särskilt boende. Men om det finns det konstaterad smitta i någon form (covid-19, calici, MRSA etc.) får närstående ansvara för att ta hand om värdesaker och tillhörigheter och kommunen ansvarar för städningen. Städningen sker enligt Vårdhygien Skånes rutiner.

 

Vi har tagit fram en broschyr med ytterligare information om du vill veta mer, kontakta i så fall ansvarig enhetschef på det aktuella boendet.

Det finns inget lagstöd för oss att kvarhålla en patient på rummet vare sig i vanliga fall eller nu i samband med covid-19. Det är bara smittskyddsläkare som i särskilda fall kan fatta sådana beslut under smittskyddslagen.

Besöksförbudet som har gällt på samtliga äldreboenden i Sverige sedan våren 2020 hävdes den 1 oktober 2020. Läs om våra riktlinjer för besök

Besöksförbudet hävdes den 1 oktober 2020.

Läs om våra riktlinjer för besök

Daglig verksamhet öppnade till viss del sin verksamhet från den 1 oktober 2020. De personer som är berörda har informerats.

Träffpunkten och Mötesplatsen är stängda tills vidare och det går i dagsläget inte att bedöma när dessa kommer öppnas igen. Information gällande en eventuell öppning kommer att publiceras på kommunens webbplats.

För övriga publika mötesplatser som bibliotek, bad och idrottsanläggningar följer vi de rekommendationer som gäller, se information för varje verksamhet och vad som är aktuellt för närvarande.

Det är läkaren som gör bedömningen om ett besök ska ställas in eller inte och inte vi i kommunen. Om patienten är orolig och vill avstå ett besök ska vi vara behjälpliga med att hjälpa patienten med detta. Patienten ska inte göra några besök om hen är sjuk.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik