Burlövs kommun
www.burlov.se

Frågor och svar om hur vi arbetar med corona-viruset

Observera!

2020-11-24: Krisledningsstaben sammanträder vid behov, för närvarande 1 gång/vecka. Informationen som står på den här sidan är korrekt och kommer att uppdateras om det sker förändringar i det epidemiologiska läget eller ändrade rekommendationer från myndigheterna.

Antal smittade sedan pandemins början (uppdaterad 13 januari)

Vinter 2021

Nya fall på Boklunden: 6

Nya fall på Harakärrsgården: 0


Hösten 2020

Boklunden: 1

Harakärrsgården: 15


Våren 2020

Boklunden: 10

Harakärrsgården: 11


Totalt antal smittade på kommunens särskilda boenden: 43


Inom hemvård/hemtjänst: Förekommer fall men de redovisas inte.


Antal avlidna i kommunens boenden

Antal avlidna brukare inom kommunens särskilda boenden med konstaterad covid-19: 15 st.


Under utbrottet hösten 2020 har 5 personer avlidit.

Under utbrottet våren 2020 avled 10 personer.

Vi befinner oss i en pandemi och det är en otroligt komplex situation. Vi gör allt vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Vi har till exempel rutiner för hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

 

Medarbetare ska stanna hemma om de känner minsta symptom. Det råder besöksförbud på alla särskilda boenden. Vi följer också noggrant de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Region Skåne kontinuerligt tar fram när det gäller basala hygienrutiner, skyddsutrustning och rutiner vid konstaterade fall av smitta.

Det är inget vi kan spekulera i men vi arbetar aktivt för att minska risken för spridning. Detta gör vi genom att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Uppdatering 2020-09-29:
Nya riktlinjer har tagits fram för besök på särskilda boenden (äldreboenden) från 1 oktober. Läs mer om riktlinjerna

Vi följer de riktlinjer som Vårdhygien Skåne tagit fram. Region Skåne ansvarar för provtagning av misstänkt smitta hos patienter och medarbetare. Läs mer om provtagning av Covid-19 i Skåne på Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Är man smittad och bor på särskilt boende isoleras man och omvårdnaden sker inne i lägenheten. I de fall där det finns misstänkt eller konstaterad smitta använder medarbetarna den skyddsutrustning som är rekommenderad.

Vi har omvårdnadspersonal som arbetar på flera olika enheter i kommunen. Dessa medarbetare byter dock inte mellan olika enheter under samma arbetspass. Bemanningen på enheterna planeras så att i så stor utsträckning som det är möjligt arbetar omvårdnadspersonal endast med smittade alternativt endast med friska under ett arbetspass. Extra bemanning har tagits in både dagtid och nattetid för att kunna utföra detta.

Just nu har vi tillräckligt med skyddsutrustning men detta kan förändras.

Det är viktigt att använda rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle. För den vård som bedrivs i kommunen är det munskydd som främst är aktuellt.

Varje arbetsgivare ansvarar för att upprätta rutiner för skyddsutrustning inom respektive verksamhet. I Burlövs kommun följer vi rutin för covid-19 som är upprättad av Vårdhygien Skåne som är anpassad för kommunal vård och omsorg. Läs mer på Region Skånes webbplats, under Grundläggande vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I normala fall ansvarar hyresgäst/närstående för tömning och städning av lägenhet på särskilt boende. Men om det finns det konstaterad smitta i någon form (covid-19, calici, MRSA etc.) får närstående ansvara för att ta hand om värdesaker och tillhörigheter och kommunen ansvarar för städningen. Städningen sker enligt Vårdhygien Skånes rutiner.

 

Vi har tagit fram en broschyr med ytterligare information om du vill veta mer, kontakta i så fall ansvarig enhetschef på det aktuella boendet.

Det finns inget lagstöd för oss att kvarhålla en patient på rummet vare sig i vanliga fall eller nu i samband med covid-19. Det är bara smittskyddsläkare som i särskilda fall kan fatta sådana beslut under smittskyddslagen.

Besöksförbudet som har gällt på samtliga äldreboenden i Sverige sedan våren 2020 hävs den 1 oktober 2020. Läs om våra riktlinjer för besök

Besöksförbudet hävs den 1 oktober 2020.

Läs om våra riktlinjer för besök

Daglig verksamhet öppnar till viss del sin verksamhet från den 1 oktober 2020. De personer som är berörda har informerats.

Träffpunkten och Mötesplatsen är stängda tills vidare och det går i dagsläget inte att bedöma när dessa kommer öppnas igen. Information gällande en eventuell öppning kommer att publiceras på kommunens webbplats.

Viss nödvändig service kan behöva utföras. Den personal som kommer ska inte gå till jobbet om de är sjuka. De ska även hålla avstånd till brukarna.

Det är läkaren som gör bedömningen om ett besök ska ställas in eller inte och inte vi i kommunen. Om patienten är orolig och vill avstå ett besök ska vi vara behjälpliga med att hjälpa patienten med detta. Patienten ska inte göra några besök om hen är sjuk.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik