Burlövs kommun
www.burlov.se

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppdrag är att i linje med Polisöverenskommelsen arbeta för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Burlövs kommun. BRÅ ska även ha goda kontakter med näringslivet och jobba tillsammans med näringslivet och andra externa aktörer. Organisatoriskt lyder verksamheten under kommunstyrelsen.

Vad gör BRÅ?

BRÅ i Burlövs kommun skall främja brottspreventiva åtgärder och trygghetsskapande aktiviteter. Detta skall bland annat ske genom att:

  • Kontinuerligt analysera och följa upp lokal brottsstatistik och genomförda trygghetsmätningar.
  • Genomföra probleminventeringar.
  • Initiera åtgärder och aktiviteter.
  • Informera och öka kunskaperna hos allmänheten kring frågor som rör säkerhet och trygghet.
  • Stimulera allmänheten till ökat brottsförebyggande och trygghetsskapande engagemang.
  • Samverka med övriga brottsförebyggande råd i länet

Representanter från kommunen i BRÅ

Kommundirektör (ordförande)

Skydds- och säkerhetssamordnare (sammankallande)

Chef för individ- och familjeomsorg

Chef för utbildnings- och kulturförvaltningen

Fritidschef

Chef för ungdomsgruppen

Fastighetschef

Gatuchef

Externa representanter i Burlövs BRÅ

Polisen

Räddningstjänsten Syd

Burlövs Bostäder AB

Bevakningsbolag med avtal med Burlövs kommun 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-06-20

Kommun & politik