Burlövs kommun

Trygg och säker kommun

Burlövs kommun arbetar för att du som bor, vistas eller arbetar i kommunen ska känna dig trygg och säker. För att lyckas med detta måste vi alla hjälpas åt.

Brottsförebyggande råd i Burlöv

Det viktiga riskhanteringsarbetet är en av förutsättningarna för hur tryggheten upplevs. Ett annat viktigt arbete är det brottsförebyggande arbetet, där man fokuserar mycket på brott av olika slag liksom hot och våldssituationer.

 

I Burlövs kommun finns ett Brottsförebyggande råd med representanter från såväl kommunen som andra myndigheter och organisationer. Tillgänglig brottsstatistik liksom trygghetsmätningar och tillvaratagandet av lokala erfarenheter är några exempel på vanliga verktyg i det brottsförebyggande arbetet. 

Samverkan med polisen

Det finns en överenskommelse mellan kommunen och polisen som ytterligare stärker det trygghetsrelaterade arbetet i kommunen. Målsättningen med överenskommelsen är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Till målsättningen har ett antal problemområden och aktiviteter pekats ut. Dessa följs upp och redovisas. Överenskommelsen ska vara ett levande dokument och därför revideras det över tid.

​Medborgarlöften

​Polisens och kommunens gemensamma överenskommelse kring aktiviteter som ska öka trygghet och säkerhet i Burlöv benämns medborgarlöften.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-09-16

Kommun & politik