Burlövs kommun
www.burlov.se

Våldsbejakande extremism

Burlövs kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism är antagen 2016 och gäller till och med 2019.

Planen innehåller en kort bakgrund till varför dokumentet har fastslagits av kommunfullmäktige samt ger en inriktning för hur kommunen ska arbeta preventivt för öka vår kunskap och för att i samverkan med andra motverka extremism samt stärka demokratin i det svenska samhället.

​Vilket uppdrag har nationella samordnaren?

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är till formen en statlig utredning med namnet En nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, utan uppdrag att skriva ett betänkande, en så kallad genomförandekommitté. Utredningens arbete styrs av ett kommittédirektiv och en budget utfärdad av Regeringskansliet. Nationella samordnaren samverkar med många och håller övergripande ihop arbetet i Sverige.

Nationella samordnarens hjälptelefon

Genom ett samarbete med Rädda barnen finns en hjälptelefon. Dit kan du ringa anonymt om du har frågor runt extremism. Kanske vill du berätta något eller få stöd kring tankar om extremism. Telefonen är bemannad vardagar 09.00 och 15.00.
Du kommer i kontakt med dem på tel nr 020-100 200.

Kampanj mot penningtvätt

Ökad kunskap och konkret vägledning för dem som ska rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism är målet för en informationskampanj där Finanspolisen är en av deltagarna.

Att det finns ett behov av ökad kunskap om penningtvättsregelverkets krav har bland annat uppmärksammats i de nationella riskbedömningarna om penningtvätt och terrorismfinansiering och i den nationella strategin för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-02-06