Burlövs kommun
www.burlov.se

Våldsbejakande extremism

Burlövs kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism är antagen 2016 och gäller till och med 2019. Nationellt samordnas arbetet av Center mot våldsbejakande extemism.

Planen innehåller en kort bakgrund till varför dokumentet har fastslagits av kommunfullmäktige samt ger en inriktning för hur kommunen ska arbeta preventivt för öka vår kunskap och för att i samverkan med andra motverka extremism samt stärka demokratin i det svenska samhället.

​Vilket uppdrag har Center mot våldsbejakande extremism?

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska

  • främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå,
  • verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet,
  • ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism,
  • samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad praktik samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

Finanspolisens uppdrag rörande penningtvätt

Finanspolisen omhändertar information om förbrott till penningtvätt eller när penningtvätt kan misstänkas vara ett led i att dölja vinning av brott. Finanspolisen ska även omhänderta information som omfattar finansiering av terrorism.


När du har en misstänkt transaktion och ska rapportera för första gången skickar du dina kontaktuppgifter till fipo@polisen.se så återkommer finanspolisen till dig med ett webbformulär att fylla i. Vill du veta mer om hur det går till är du välkommen att kontakta Finanspolissektionen Desk, 010-56 368 00. 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-01-07

Kommun & politik