Burlövs kommun

Trygghetsvandringar

Parkväg i mörker, svag belysning

Burlövs kommun genomför digitala och fysiska trygghetsvandringar. Vi välkomnar dina synpunkter, lyssnar, prioriterar och genomför åtgärder för att nå vårt övergripande mål "Trygga Burlöv".

Vad gör vi vid en trygghetsvandring?

Vid trygghetsvandringar har du som medborgare möljigheten att tycka till, lämna synpunkter och påverka din närmiljö. Främst vill vi veta var du känner dig otrygg och var du önskar förbättringar. Det också bra för oss att få information om vad som skapar en känsla av trygghet eller otrygghet.


Exempel på synpunkter som påverkar tryggheten:

  • Belysning
  • Nedskräpning och renhållning
  • Otrygga platser
  • Trafikmiljön och trafiksäkerhet
  • Underhållsbehov, klotter och skadegörelse
  • Växtlighet
  • Övrigt

Digital trygghetsvandring

Vid en digital trygghetsvandring ges medborgare möjlighet att skicka in sina synpunkter via en e-tjänst. Under våren 2023 genomförs den första digitala trygghetsvandringen. Efter insamlingen av synpunkter kommer kommunen att sammanställa resultatet och presentera förslag till åtgärder utifrån de synpunkter som har registrerats. Resultatet kommer presenteras här på webben.


Positiva synpunkter är också bra, så att kommunen får veta var medborgare upplever att tidigare åtgärder och insatser har inverkat positivt.

Synpunkter kunde lämnas mellan 20 mars och 20 april

2023-03-21: E-tjänsten är nu stängd och vi bearbetar och sammanställer de 50-tal synpunkter som har kommit in. Tack till de personer som har skickat in!
Vi återkommer med vår utvärdering.

Fysisk trygghetsvandring

Vid behov anordnar vi fysiska trygghetsvandringar tillsammans med medborgare. Närboende och allmänhet bjuds in för att belysa trygghetsfrågor ur olika perspektiv och en vandring görs inom ett begränsat område.


Trygghetsvandringar har genomförts tidigare år, exemplevis kring stationsområdet i Åkarp och Rinnebäck i Arlöv. Representanter för olika ansvarsområden deltar från kommunen. Andra som kan medverka är Trafikverket, Polisen eller fastighetsägare.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik