Burlövs kommun

Tillgänglighet

Detaljer om det tillgängliga biblioteket.

Allmänna kommunikationer:

Pågatågstation ca 200 meter, busshållplats ca 500 meter

Parkering för rörelsehindrade:

Finns ca 10 meter från entrén.

Entrédörrar:

Automatiska

Toalett:

Anpassad

Publik miljö:

Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket.

Ledarhundar:

Synskadad får medföra ledarhund.

Hörselslinga:

Ja, används vid arrangemang.

Läsutrustning:

Daisyspelare till utlån.

Anpassade medier:

Talböcker på daisyskivor. Läs mer om detta här. På biblioteket finns också Skånes taltidning, storstilsböcker, lättlästa böcker. Anpassat material införskaffar vi vid efterfrågan.

Senast uppdaterad:
2018-05-07