Burlövs kommun

Tillgänglighet

Detaljer om det tillgängliga biblioteket.

Allmänna kommunikationer:

Busshållplats finns utanför biblioteket.

Parkering för rörelsehindrade:

2 platser vid Lommavägen (bakom biblioteket).

Entrédörrar:

Automatiska. Taktil golvmarkering fram till receptionen.

Toalett:

Anpassad

Hiss:

Anpassad

Publik miljö:

Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket, utom vid gaskaminen. Breda gångar. Höj-och sänkbara utlånings- och återlämningsapparater. (Personalen hjälper naturligtvis också till efter önskemål).

Ledarhundar:

Synskadad får medföra ledarhund.

Hörselslinga:

Ja, inne i samlingssalen, används vid arrangemang.

Anpassad dator:

Ja (förstoring, talsyntes, höj- och sänkbart bord). Kan bokas 2 timmar åt gången.

Läsutrustning:

Daisyspelare till utlån, förstoringslampa.

Anpassade medier:

Talböcker på daisyskivor. Läs mer om detta här. På biblioteket finns också Skånes taltidning, storstilsböcker, lättlästa böcker. Anpassat material införskaffar vi vid efterfrågan.

Senast uppdaterad:
2017-03-06