Burlövs kommun

Kontakta personalen

OBS! För frågor om böcker, annan media, och om lån, vänd dig i första hand till bibliotekens informationsdiskar, se kontaktuppgifter längst ner.

Helena Götesdotter

Bibliotekschef

040-625 62 73

helena.gotesdotter@burlov.se

Andi Reimann

Vik. bibliotekarie

Boken kommer

040-625 66 81

andi.reimann@burlov.se

Annette Skog

Bokuppsättning

040-625 60 52

annette.skog@burlov.se

Erika Gidlund

Vik. biblioteksassistent

040-625 62 80

erika.gidlund@burlov.se

Fanny Sundman

Bibliotekarie

Ansvar för ungdomslitteratur och -kultur

040-625 62 75

fanny.sundman@burlov.se

Irene Petersson

Bibliotekarie - tjänstledig

Joel Hirsch

Bibliotekarie

Ansvar för barnlitteratur och -kultur på Arlövs bibliotek

040-625 62 76

joel.hirsch@burlov.se

Magnus Hederström

Bibliotekarie

Mångspråk, IT, inköp av spelfilm

040-625 62 79

magnus.hederstrom@burlov.se

Maria Albini

Bibliotekarie

Ansvar för barnlitteratur och -kultur på Åkarps bibliotek

040-625 66 77

maria.albini@burlov.se

Maria Bondesson

Biblioteksassistent

Huvudredaktör för bibliotekens webbplats, marknadsföring, inköp av musik-CD

040-625 66 78

maria.bondesson@burlov.se

Pia Malmgren

Bibliotekarie

Systemansvar, inköp av vuxenlitteratur

040-625 62 81

pia.malmgren@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-01-17