Burlövs kommun
www.burlov.se

Anvisningar och regler för idrottsanläggningar

exteriörbild av Burlövshallen

Nedan följer anvisningar och regler för de som hyr och vistas i kommunens idrottsanläggningar. Notera att för fritidsanläggningar gäller en del andra förutsättningar och regler.

Användning enligt bokningsavtalet

Anläggningen får inte, utan kommunens medgivande, användas till andra aktiviteter än det som avtalats och framgår i bokningsbekräftelsen.


Idrottsanläggningarna får endast användas under tiden som ni har bokat. Omklädningsrummen är tillgängliga 30 minuter före och 30 minuter efter bokad tid. Idrottsplatser kan bokas med eller utan tillgång till omklädningsrum.

Vem är ansvarig?

Föreningar

Föreningens ordförande ansvarar för att samtliga ledare och deltagare hålls informerade om de regler som gäller. Om föreningen inte följer gällande regler kan föreningen bli avstängd från att boka kommunens anläggningar och lokaler. Bokning får inte överlåtas till annan förening, privatperson, företag eller annan organisation.

Privatpersoner

Det är hyresgästen som står på bokningen som ansvarar för att samtliga deltagare informeras om de regler som gäller. Om hyresgästen inte följer gällande regler kan denne bli avstängd från att boka kommunens anläggningar och lokaler. Bokning får inte överlåtas till annan privatperson, förening, företag eller annan organisation.

Tagg för tillträde till idrottsanläggningen

Tagg kvitterar du som ansvarar för bokningen ut hos Medborgarservice på Medborgarhuset. Ta med giltig legitimation. Taggar återlämnas till Medborgarservice närmast efterföljande vardag efter hyrestidens slut.

Som hyresgäst ansvarar du för din tagg under hela hyrestiden. Borttappad tagg meddelas omgående till Medborgarservice.

Om du inte kommer in i idrottshallen eller gymnastiksalen

 • Kontrollera att din bokningsförfrågan godkänts i bokningssystemet.
 • Taggen är aktiv tidigast 30 minuter före bokad tid.

Om du fortfarande inte kommer in kan ett tekniskt fel ha uppstått. Ta kontakt med Medborgarservice under deras öppettider, se nedan.

Bokningar

Bokningar av idrottsanläggningar gör du via kommunens bokningssystem. Se länk nedan.

Generella bokningsbara tider i idrottsanläggningar

Måndag-fredag kl. 16.00-22.00

Lördag-söndag kl. 08.00-22.00

Vid bokningsförfrågan utanför tiderna ovan kontaktar du som privatperson Medborgarservice. Föreningar kontaktar fritids- och föreningsutvecklaren.

Avbokningar och ändringar

Om du behöver avboka eller ändra i befintlig bokning skickar du e-post till burlovs.kommun@burlov.se, ange bokningsnummer.


Om kommunen behöver avboka din tid på grund av tävling, match eller arrangemang har du inte rätt att kräva någon ersättning från kommunen.


I de fall kommunen inte kan hyra ut en anläggning under avtalad tid, på grund av omständigheter som kommunen inte råder över, gäller inte avtalet.

Exempel på sådana omständigheter:

 • Skadegörelse
 • Reparation och underhåll
 • Väderförhållanden som orsakar uttorkade eller vattenskadade gräsplaner

I dessa fall har du inte rätt att kräva någon ersättning från kommunen för avbokningen.

Detta ingår i din bokning

När du hyr en idrottshall eller gymnastiksal ingår den utrustning som finns tillgänglig i hallen eller salen. När du bokar, var tydlig med vad för aktivitet du ska ha i hallen eller salen och vilken utrustning du behöver ha tillgång till. I bokningssystemet kan du se de olika aktiviteter som respektive idrottsanläggning kan användas för. Information finns även under varje lokal beskriven nedan

Egen utrustning

Det är inte tillåtet att använda utomhusskor eller skor som ger skador eller märken på golvet i idrottshallen. Vid fotbollsspel inomhus är endast filtboll eller av Svenska Fotbollförbundet godkänd futsalboll tillåten, ej utomhusfotboll. Kommunen ansvarar inte för kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.


I gymnastiksalar och idrottshallar är det inte tillåtet att använda klister/vax vid handbollsspel. Undantag är Burlövshallen och Lillevångshallen.

Håll ordning i och runt lokalen

Idrottsanläggningen hyrs ut i befintligt skick och ansvarig ledare måste närvara under den pågående hyrestiden. Denna person ska vara först på plats och den sista som lämnar. Ledare har ansvaret att kontrollera att utrustning som ska användas är säker, till exempel att handbollsmål sitter fast, att basketkorgar, plintar och innebandysargar är hela och inte kan medföra skada för utövarna.


Drog- och alkoholförtäring är inte tillåten i eller i anslutning till lokalerna. Samtliga av kommunens lokaler är rökfria. Rökning hänvisas till angiven rökplats/askkoppar utomhus.


Ytterdörrarna ska hållas stängda. Det är inte tillåtet att lägga något mellan dörr/fönster och karm för att hålla dörrar/fönster olåsta. Obehöriga kan ta sig in i lokalerna och ytterdörren kan skadas av kraftig vind eller nederbörd.


Bollspel och liknande aktiviteter är endast tillåtet på aktivitetsytan och får inte förekomma i korridorer, omklädningsrum och dylikt.


På grund av allergier är det förbjudet att äta mandel och nötter i lokalerna. Hundar och andra pälsdjur får inte vistas i kommunala idrottshallar och gymnastiksalar av samma anledning. Vid behov av ledarhund eller assistanshund anges detta särskild vid bokningsförfrågan.


Vid skadegörelse, nedsmutsning och larmutryckningar faktureras uppkomna kostnader enligt regler i taxor och avgifter.


Cyklar parkeras vid angiven plats utomhus och inte inomhus.


Elskotrar, mopeder eller andra motordrivna fordon får inte användas på någon idrottsanläggning, detta gäller även idrottsplatser och gräsplaner.


Parkering av bilar och andra större fordon är endast tillåten på angiven parkeringsplats.

Trygghet och säkerhet under din bokning

Kommunen har det övergripande ansvaret för att anläggningen är säker ur brandskydds- samt arbetsmiljösynpunkt. Du som hyresgäst har även enligt lag ansvar för att verksamhet sker på ett säkert sätt ur brandskyddssynpunkt.


Detta gör du genom att:

 • Informera dig om var utrymningsvägar finns och se till att de inte blockeras.
 • Tänk igenom hur en eventuell utrymning ska ske.
 • Ta reda på var släckutrustning finns, hur den fungerar och se till att den inte blockeras.
 • Ha förmåga att ringa SOS Alarm i händelse av brand eller annan olycka.
 • Följa lokalens anvisningar gällande antal personer.
 • Ansvarig ledare har arbetsmiljöansvaret under hela bokningen och kontrollerar att utrustning och material är säkert för utövarna att använda.

Försäkring

Föreningar

Föreningar som hyr en idrottsanläggning är skyldig att ha en giltig ansvarsförsäkring som omfattar eventuella skador på anläggningen.

Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) har automatiskt en ansvarsförsäkring som omfattar hyrda anläggningar.

Privatpersoner

Som privat hyresgäst behöver du se över att din privata försäkring täcker eventuella skador eller olyckor som sker i anläggningen.

Fakturering

Hyresavgift och eventuella tillkomna kostnader faktureras i efterskott enligt nedan:

 • Enstaka bokningar – en gång per månad.
 • Säsongsbokningar – månaden efter avslutad säsong.

Innan du lämnar lokalen

Plocka upp skräp som till exempel toalettpapper, flaskor och burkar, papper från golven i omklädningsrum, toalett och idrottshallen eller gymnastiksalen.


Kolla så att belysningen är släckt, att alla kranar och fönster är stängda och att alla dörrar är stängda och låsta samt att utrustning ställs tillbaka på rätt plats.


Om du som hyresgäst brister i dina åtaganden kan kommunen komma att fakturera de merkostnader som uppkommit för att återställa anläggningen till sitt ursprungliga skick.

Felanmälan – om något inte fungerar eller går sönder

Som hyresgäst ska omgående rapportera trasiga redskap, material och oordning. Använd gärna vår E-tjänst - Felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta Medborgarservice.

Akuta fel

Vardagar från kl 15.45 - 07.00 dagen efter samt lördagar, söndagar och helgdagar, kontakta vår fastighetsjour.

Telefon: 040-625 61 08.

Frågor rörande din bokning

För frågor gällande bokningar, bokningsregler, fakturering och felanmälan kontakta Medborgarservice under ordinarie öppettider.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid