Burlövs kommun
www.burlov.se

Burlövsbadet öppnar igen

Interiörbild från Burlövsbadet

Badet har stått tomt och öde utan besökare. Äntligen kan vi öppna igen!

Badassängerna är öppna igen efter en veckas stängning.
Lördagen den 21 januari kl 08.00 öppnar badet för besökare. Vi hälsar alla besökare till badet välkomna åter. Vi vet att många har väntat.

 

Vi stängde för att utreda, skaffa oss mer kunskap, råd och vägledning från leverantören och en expert som följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och forskning.

Information för den vetgirige!

Nedan följer information kring flera viktiga frågor kring badbassänger, mätvärden, utredningen, åtgärder och framtiden. Antingen kan du läsa allt, eller så klickar du in dig på den fråga som är viktig för just dig.

Vi fick för höga värden av trihalometaner (THM) i våra bassänger och av försiktighetsskäl behövde vi stänga för att utreda och lära oss mer.

Kommunen utreder tillsammans med entreprenören för badet, (NCC), och en oberoende expert hur vatten, teknik och kemikalier fungerar och påverkar mätvärden i bassänger beroende på produktionsutrustning, vattenkvalitet och antalet besökare. Vi har samtidigt tagit vattenprover och skickat för analys. En tidskrävande och tålamodsprövande process, för vid varje test tar det cirka en vecka innan vi får resultatet.

Länk till information om vad vi kommunicerade under stängningen.

Vi hade nya besöksrekord under jul- och nyårshelgerna. Sedan vi öppnade i mars 2022 besöker allt fler vår anläggning för träning, lek och rörelse! Våra bassänger och driftutrustningen utsattes för hög belastning, vilket påverkade bland annat värdena av THM (trihalometaner). Men anläggningen ska klara detta.


Badchefen tog därför beslutet av försiktighetsskäl att stänga alla bassängerna den 13 januari och utreda orsakerna.

Det krävs hög teknisk kompetens för att drifta en badanläggning, ofta är det teknikernas erfarenhet och fingertoppskänsla som byggs upp under lång tid som gör att en anläggning fungerar bra. Sedan sker förändringar som ibland inte går att parera. Men vad är det som ”stör” om ett värde förändras, som vid den driftstörning vi har haft, är inte alltid lätt att veta. Här nämner vi några faktorer som påverkar mätvärden.

Vattnets temperatur

Varmare vatten ger till exempel bättre möjligheter för bakterier att växa till.

Vattnets cirkulation och ventilation av luften

Hur mycket cirkulerar vattnet och hur ventileras en badanläggning påverkar mätvärden.

Kemikalier, pH-värde och rening

Tillsättning av kemikaler, (t ex klor), vattnets pH-värde, mm påverkar. Här kommer återigen kompetensen hos våra drifttekniker in tillsammans med leverantörens rekommendationer för just vår anläggning och teknik. Ökar vi halten av något och sänker något annat, vad får vi då för värden? Hur ofta behöver filter rengöras, osv. Vi lär oss, eftersom vi inte har varit i drift ett år ännu.

Badbelastningen på anläggningen

Badbelastningen är helt enkelt hur många besökare vi har i bassängerna. En badanläggning och varje bassäng är dimensionerad för ett visst antal besökare per timme. Från besökare kommer en mängd organiskt och oorganiskt material som påverkar vattnets kvalitet i bassängerna. I klarspråk menar vi hår, hudrester, rester från hår- och hudvårdsprodukter, svett, urin, etc. Inte särskilt trevligt att tänka på, men det är fakta.

 

Burlövsbadet och våra bassänger har aldrig tidigare belastats så mycket som under jul- och nyårshelgerna. Men anläggningen och tekniken ska klara detta.

Det är nya regler sedan 2021 att man ska mäta THM i bassänger

Vi eller övriga i badbranschen har inte någon stor vana eller erfarenhet av det. Inte heller var vi helt säkra på hur andra badanläggningar gör vid överskridna riktvärden. Dialog med NCC och en oberoende expert har gett oss mer kunskap om THM och hur vi ska hantera mätvärden i vår anläggning.

THM och provtagning

Riktvärden finns och ska respekteras. Vi kommer att utöka vattenprovtagningen från en gång i månaden till en gång i veckan en tid framöver för att snabbare få besked om värdena i bassängerna förändras. Vi vill också kunna följa noggrannare om de åtgärder vi nu genomför påverkar värdena uppåt eller nedåt och om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

THM och riktvärden

Trihalometan mäts i tusendels gram/liter. Riktvärdet vi ska hålla oss inom enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd är 100 mikrogram/liter. Vi tar prover från varje bassäng.
Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid 0-100 mikrogram/liter - då uppnås riktvärdet.
Vid 100-200 mikrogram/liter kommer vi att fortsatt justera i vår tekniska utrustning för att sänka värdet. Bassängen kommer vara öppen som vanligt.

Vid 200-300 mikrogram/liter kommer vi att minska antalet besökare med 50% i den bassäng som har för högt värde.

Vid över 300 mikrogram/liter kommer vi stänga bassängen tills värdena går ner igen.


När vi enligt försiktighetsprincipen stängde vi alla bassängerna var mätvärdet 240 som högst i en av bassängerna. De andra bassängerna visade på värden, mellan 120 och 200 mikrogram/liter, se mer nedan.

Våra senaste provresultat på THM

Vattenprover togs den 17 januari, förra veckan togs prover den 10 januari.

Resultaten är:

Multibassängen: THM 50 (10 januari THM 120)

Undervisningsbassängen: THM 120 (10 januari THM 240)

Barnbassängen: THM 82 (10 januari THM 200)

Motionsbassängen: THM 68 (10 januari THM 130)

Antal besökare i varje bassäng påverkar THM-värdet

Vi har ett tillåtet antal besökare per timme i varje bassäng per timme. När besöksantalet går över tillåtet antal begränsar vi. Därför vet vi också när och hur vi måste minska antalet besökare för att anläggningen och tekniken ska "hinna med" att rena vatten och luft vid för höga värden.

Är höga mätvärden av THM farligt för badande och personalen?

Folkhälsomyndighetens forskningsstudier som visar att om man utsätts för THM ger det en förhöjd cancerrisk på lång sikt. Men studierna menar också att de halter som finns i badanläggningar ändå är en försumbar risk. Försumbar betyder att man utsätter sig för minimal risk.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vår oberoende expert, har efter bedömning av studierna, rekommenderat de regler vi skriver om ovan för hur vi kan ha öppet eller behöver stänga igen. Även Burlövs kommuns miljöinspektör på badet stödjer denna rekommendation.


Vattenflöden i bassängerna

Av NCC har vi tidigare blivit rekommenderade att kunna köra pumparna som cirkulerar vatten på ”ECO-mode”, ett krav i upphandlingen. ECO-mode ger en lägre energiförbrukning. Vi kommer framöver köra pumparna på normaldrift, vilket ger högre flöde och bättre cirkulation på vattnet. Dialogen fortsätter med NCC om vattenflöden.

Rengöring av sandfilter

Sandfilter har hitintills enligt rekommendation från NCC rengjorts en gång per vecka, vi kommer öka rengöringen av dessa filter till två gånger i veckan, vilket vi tror kommer att inverka positivt.

Ventilation när badet inte är öppet

Vi kommer också se över ventilationen. Vi kommer fortsatt utreda om ökad ventilation behövs i vår anläggning, för att ”vädra bort” gaser som bildas av THM.

Långsiktiga åtgärder

Vi fortsätter samarbetet med NCC och utreder med hjälp av en expert vidare för framtida drift och för att alla mätvärden ska vara godkända.

Är det farligt att bada nu med THM i vattnet? Kommer du påverkas?

Nej, du kan utan besöka bassängerna för bad och träning nu när vi öppnar igen.

Den stora frågan är egentligen: Hur påverkar du THM?

Vi vill be dig som besöker badet att vara extra noga med hygienen innan du hoppar i bassängerna. Du blir till exempel inte tillräckligt ren om du duschar med badkläder på. Vi tror inte många duschar med kläder på hemma och detsamma gäller på Burlövsbadet! Du behöver skölja igenom håret, ta bort smink och tvätta kroppen med tvål för att minska mängden organiskt material i bassängerna.


Till dig som är äldre: var ett föredöme och visa barn och unga att det är naturligt och nödvändigt att duscha och tvätta sig före man tar på sig badkläderna. Vi kommer så snart vi hinner ta fram informationsmaterial för att uppmana till bättre hygien i samband med bad, lek och simträning.


Dina och alla andras ansträngningar och hygienvanor är en viktig förutsättning för ett bättre vatten och en anläggning som kan ta emot alla som vill besöka Burlövsbadet.

Det vet vi inte. Vi ska göra vårt bästa för att driften ska fungera. I en sådan komplicerad anläggning som en badanläggning med flera bassänger kan saker hända.


Varje bassäng har sina förutsättningar för ett bra badvatten och trygg och säker miljö. THM är bara ett av de värden som vi måste ha koll på. Vi kontrollerar också bakterier, grumlighet, kemisk syreförbrukning, osv. Vatten är inte bara vatten! Det ska vara ett bra och säkert vatten och en trygg miljö att vistas i.


Försämras provresultat och värden eller om nya driftstörningar dyker upp kommer vi att fatta samma beslut igen. På Burlövsbadet ”chansar” vi inte. Besökarnas hälsa och säkerhet och vår personals arbetsmiljö prioriteras först.

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid