Burlövs kommun
www.burlov.se

Burlövs nya bad - klart 2022

Skissbild nya badet

Visioner för nya badet

  • Vara en levande mötesplats för alla kommuninvånare
  • Erbjuda besökare en hälsosam paus i vardagen
  • Vara en funktionell tränings- och simanläggning
  • Upplevas enkelt och nära av såväl kommuninvånare som besökare från kringliggande kommuner

Det nya badet invigs 2022

Det nya badet kommer att bestå av två våningar och fyra bassänger planeras, bland annat en som är 50 meter lång. När allt är på plats kommer det kunna ta emot 200 000 badgäster varje år. Burlövs kommun har ingått ett partneringsamarbete med NCC för att bygga badhuset som beräknas vara klart i början av 2022.
Byggstarten inleddes i december 2019.

Fyra bassänger, gym och bistro

När det är färdigställt kommer det att innehålla en 50-metersbassäng (som vid behov kan delas på mitten och bli två bassänger), en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng. Simklubben kommer att få egna lokaler på plan 2 tillsammans med badpersonalens utrymmen. Det förbereds även lokaler för ett gym på plan 2. På entréplan blir det reception och bistro.

Nära stationen och del av Kronetorpsområdet

Tanken med det nya badet är att byggnaden kommer att ligga i Hantverkaregatans förlängning, så att badet syns från stationen när man stiger av tåget. Framför badets entré ska det ligga ett allmänt torg.


Parkeringen kommer att ligga mellan badhuset och järnvägen. Till att börja med kommer det att finnas en markparkering. Om det uppstår behov av fler parkeringsplatser finns det möjlighet, enligt detaljplanen, att bygga ett parkeringshus upp till 10,5 meters höjd. Det skulle innebära 3 plan om man inte väljer att gräva ner parkeringshuset och på det sättet få ytterliga yta att parkera bilar på.

Färger utvändigt och invändigt

Under hösten 2020 har färgteman fastställts slutgiltigt för badet och skisser finns för att beskriva badets färbe både utvändigt på fasaderna med mer, liksom invändigt i lokaler, korridorer, dörrar etc. Badets färger finns att se mer av under Läs mer!

Namnet förblir Burlövsbadet

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 1:e Mars 2021 beslut om att kommunens nya bad ska, likt det nuvarande, heta Burlövsbadet. Detta mot bakgrund av den namntävling som utlystes under hösten 2020, där Burlövsbadet var det överlägset mest populära förslaget.

 

Flygfoto från september 2021

Flygfoto på Burlövsbadet byggarbetsplats 21-09-23

Flygfoto på byggarbetsplatsen 21-04-08.

Kontakta oss

Kultur- och fritidschef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040-625 66 72

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid