Burlövs kommun

Ritning och byggfakta

Ritning nya badet

NCC bygger det nya badet i ett partneringsamarbete med Burlövs kommun.

Att bygga ett badhus med mycket vatten och teknik är mycket komplicerat. Det är mycket som ska fungera i en fuktig badhusmiljö med ventilation, hantering av stora mängder vatten och mycket människor. NCC har stor erfarenhet av att bygga badhus.

Hårda fakta!


Det bygger vi!Volym cirka (liter)Temperatur

50-metersbassäng,
50 x 21 meter,
1,4- 2,0 meter djup


1 680 000 =
8 400 badkar
28 grader

Multbassäng, höj- och sänkbar, 17 x 8 meter

272 000 =
1 360 badkar

32 grader, med möjlighet till 36 grader

Undervisningsbassäng

25 x 10 meter,
0,9 meter djup

225 000 =
1 125 badkar
30 grader

Barnbassäng

-

30 grader

Café, gym, aktivitetsrum, mm
Byggprojektet omfattar en budget på 290 miljoner kronor.
Nya Burlövsbadet har en kapacitet för 200.000 besökare/år.

Material som går åt

Betong: 4000 m3

Armering: 500 ton
Kakel: 6400 m2, lika mycket som en 1,5 fotbollsplan

Framåtsträvande arkitektur

På kommunens mark är badet det första byggprojektet i det som ska bli Kronetorpstaden. Badet kommer att sätta tonen för området. Från kommunens sida visar det på en hög ambitionsnivå och kan på det sättet bidra till att skapa ett intresse för Kronetorpstaden och områdets fortsatta utveckling.

Vad händer med det gamla badet?

Det gamla badet kommer att vara i drift under hela byggtiden och rivs när det nya är klart.

Kontakta oss

Kultur- och fritidschef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040-625 66 72

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid