Burlövs kommun
www.burlov.se

Snabb frågor - Hygien och THM

Interiörbild 50-metersbassängen

50-metersbassängen är redo för badgäster och simträning

Ingress

Hygien - vanliga frågor

Vad behöver alla besökare tänka på vid bassängbad?

Alla behöver vara noggranna med hygienen. Alla behöver skölja och tvätta igenom håret, (efter badet behöver du bara ta balsam). Ta också bort smink, tvätta kroppen, särskilt gäller detta i armhålor och kön före bad i bassängerna. Det betyder att inte duscha med kläderna på.

Behöver jag duscha om jag vill bada igen efter att jag har bastat?

Ja, när du sitter i bastun släpper väldigt mycket gammal hud och svett. Det vill vi inte ha i bassängerna. Duscha av dig innan du går ut till i bassängerna.

Vad innebär ordningsreglerna i Burlövsbadet?

Att duscha och tvätta sig innan bad är en regel vi har, den ska följas som alla andra regler i Burlövsbadet.

Kommer vi kontrollera mer att folk duschar och tvättar sig?

Nej, men vi kommer uppmana och säga till när vi ser att någon inte följer reglerna.


Varför säger ni bara till mig?

Andra före mig gick ju ut till bassängerna utan att ha duschat!
Vi kan inte vara överallt, men när vi ser att någon inte har följt regeln säger vi till, påminn gärna varandra och den som slarvar.


Vad händer om någon missköter sig ändå?

Ser vi upprepande några gånger att besökare missar hygienreglerna kan besökare komma att bli avstängda. Eller bli uppmanade att lämna badet.

Om THM - vanliga frågor

Vad är THM?

THM är en förkortning av trihalometan. Det bildas när klor reagerar med organiskt material. Organiskt material är t ex hår, hudrester, hår- och hudvårdsprodukter, svett och urin.

Är THM farligt för människor?

Om man utsätts för höga halter under lång tid är THM cancerframkallande enligt forskningsstudier. Folkhälsmyndigheten har fastställt rikvärden för badanläggningar. Med de riktvärden som finns är det en försumbar risk att bada i våra bassänger. Försumbar betyder att risken för hälsa och negativ påverkan är minimal.

Vilka värden för THM gäller för bassänger?

THM mäts i mikrogram/liter. Riktvärdet för bassänger ska vara 100 mikrogram/liter.

Hur höga värden av THM har ni haft?

Det högsta värdet har varit 240 i undervisningsbassängen, i barnbassängen var det högsta värdet 200. I undervisningsbassängen och multibassängen var värdena lägre. Besultet att stänga i början av januari 2023 fattades som en försiktighetsåtgärd då vi behövde lära oss mer om vår anläggning.

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid