Burlövs kommun

Kulturmiljö

Bebyggelse värd att bevara

Inom kommunens gränser finns en stor mängd kulturmiljöer och bevarandevärd bebyggelse. De kan berätta något för oss om hur landskapet utvecklats och bebyggelsen vuxit fram genom årtusenden. Därför kan det fortfarande ligga en gammal gård i ett område med ny villabebyggelse och cykelvägar kanske får följa gamla ägogränser. Ett annat vanligt sätt att bevara kunskap är att låta nya gatunamn anknyta till vad man vet om platsens tidigare användning. Repslagaregatan i Arlöv ligger till exempel där repslageriet, eller ”Repan” som den kallades i folkmun, låg en gång.

Bevarandeplan

Kommunen antog en bevarandeplan år 2000 som fungerar som vägledning och stöd vid planarbeten, bygglovs- och rivningsärenden. Du kan läsa bevarandeplanen digitalt. Vill du ha ett tryckt exemplar är du välkommen att kontakta Möllegården kultur.

Kontakta oss

Kultur- och fritidschef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040-625 66 72

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid