Burlövs kommun
www.burlov.se

Ungdomsråd 

Är du mellan 13-25 år och bor i Burlövs kommun? Vill du vara med och påverka besluten som tas i kommunen? Eller påverka din eller andras situation? Gör din röst hörd via ungdomsrådet.

Öka ditt inflytande - var med och påverka

Vi tar upp alla åsikter, idéer och försöker tillsammans påverka till en förändring. Alla har vi åsikter om skolan, samhället och hemmet – men förändringen ligger i att göra något tillsammans!

Burlövs ungdomsråd är religiöst och partipolitiskt obundet och arbetar i en demokratisk anda, där allas röster är lika mycket värda.


Burlövs ungdomsråd arbetar för att ungdomar ska få ökat inflytande i Burlövs kommun. Som en del av ungdomsrådet kan du tycka till samt vara med och påverka i frågor och beslut som rör dig som är ung i kommunen. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga saker i Burlövs kommun, bland annat genom att skriva förslag (motioner) till politikerna och genom att politikerna hör med oss innan de fattar sina beslut (remiss). 

Syfte och ändamål

  • Att vara en samlingspunkt för ungdomars frågor och åsikter, en hjälp att komma till tals med beslutsfattare.
  • Att ta till vara ungdomars intressen när det gäller frågor som berör t.ex. skola, fritid och kultur.
  • Att vara en referenspunkt och remissinstans för kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor, en hjälp att komma till tals med ungdomar.
  • Att sträva efter att komma i kontakt med så många ungdomar som möjligt i Burlövs kommun.
  • Att vara ett forum för ungdomar i Burlövs kommun med idéer och intresse för inflytande och delaktighet i demokratifrågor.

 

Varje år rekryterar ungdomsrådet nya ungdomar i åldern 13-25 år. Som medlem i ungdomsrådet bör du vara driven samt ha ett intresse för samhällsfrågor.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta ungdomsrådet via Ungdomsgruppen

Facebook Ungdomsgruppen Burlövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid