Burlövs kommun
www.burlov.se

Lön och förmåner som kommunanställd

Burlövs kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ingångslönen bestäms bland annat utifrån den sökandes erfarenhet och kompetens, den rådande lönestrukturen på arbetsplatsen samt marknadslöneläget.

Genom individuell och differentierad lönesättning vill Burlövs kommun uppmuntra till goda arbetsprestationer med hög kvalitet. Vid lönerevisioner så är faktorer såsom arbetskicklighet och ansvar, utvecklings-, initiativ- och förändringsförmåga samt samarbetsförmåga viktiga för medarbetarens löneutveckling.

Friskvård

Burlövs kommun har ambitionen att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetarna skall uppmuntras till positiva levnadsvanor och att ta ansvar för sin egen hälsa. Burlövs kommun erbjuder sina medarbetare friskvårdsbidrag.

Semester

Semesteranställda får enligt det kommunala avtalet 6 extra semesterdagar utöver vad semesterlagen anger vid fyllda 40 och ytterligare en extra semesterdag vid fyllda 50.

Försäkringar

De kollektivavtalade försäkringarna, administrerade av AFA Försäkring, ger anställda i Burlövs kommun en extra ekonomisk trygghet utöver de lagstadgade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall.

Tjänstepension

Från och med den 1 januari 2006 omfattas alla anställda i kommun och regioner av ett nytt pensionsavtal - KollektivAvtalad Pension (KAP-KL). Du börjar tjäna in din avgiftsbestämda pension från och med 21 års ålder.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete