Burlövs kommun

Årets Unga Företagare

Fredrik Löfqvist, kommundirektör gratulerar pristagarna Maria och Marcus Seger på Företagarkvällen 2022

Utmärkelsen Årets Unga Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.

För att bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas

Företagaren ska...

  • inneha ett betydande ägande av företaget
  • aktivt driva företaget
  • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör
    premieras
  • ha uthålligt god lönsamhet
  • inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
  • inte nyligen vara dömd i domstol
Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå. Företagarnas samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda (ha uthålligt god lönsamhet och inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar). Juryn bedömer kriterierna; genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare samt visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.

Om utmärkelsen i Burlövs kommun

Årets Unga Företagare är ett prestigefylldt pris för unga entreprenörer under 35 år och som driver minst ett bolag. Utmärkelsen delas ut årligen av organisationen Företagarna Öresund i samarbete med Burlövs kommun. 2022 var första första gången Årets Unga Företagare Burlövs korades och då överlämnades priset på Företagarkvällen den 18 maj på Arlövs Teater.

Finalister till Årets Unga Företagare i Burlöv

Företagare

År

Maria och Marcus Seger, Sergers Mat AB

 2021

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete