Burlövs kommun

Vi hittar vägar framåt: Ställ inte in, utan ställ om!

180612 BurlövMartin Enocson på Frontpac.Foto: André de Loisted

Burlövs kommuns näringsliv har kontaktat lokala företag för att ta del av lite tips som företagen vidtagit under det rådande coronavirusets (Covid-19) framfart. Det är vår förhoppningen att företag i kommunen kommer klara de ekonomiska konsekvenserna, genom att arbeta smart och hitta nya lösningar för sina verksamheter.

Burlövs kommuns näringsliv träffar FrontPac som är Skandinaviens ledande tillverkare av förpackningar i offsettryckt wellpapp. Företaget är beläget i Arlöv, och efter det senaste förvärvet av Antpac (2019) är de idag cirka 150 anställda och har en omsättning på omkring 300 miljoner SEK.


Martin Enocson vd på FrontPac berättar att företagsledningen identifierade tidigt att Corona kunde bli ett problem för koncernen; förpackningstillverkare, kontraktpackare och logistikpartner till företagets kunder har påverkats av epidemin.


Företagets förpackningstillverkning exporterar cirka 50 procent av tillverkningen, men även om stora kunder stängt sin tillverkning helt så är inte nedgången dramatisk ännu. Martin berättar att nergången i vissa segment, har kompenserats upp med att FrontPac nu producerar ännu fler förpackningar till bag-in-box viner, som är en stor del av företagets produktionsvolym. FrontPac har flera nöjesparker som kunder runt om i Sverige. Nöjesparkerna vet fortfarande inte när och om de kommer få öppna denna säsongen. FrontPac gör vanligtvis bland annat förpackningarna till vinsterna i lyckohjulen. Dessa beställningar är nu avvaktande, har minskat eller uteblivit, vilket har varit FrontPacs största nedgång hittills i Coronakrisen.


Martin fortsätter blicka framåt med divisen att ur nöden föds kreativiteten. Frontpac har en stående punkt på ledningsgruppsagendan, där de diskuterar nya trender så som omvälva branschen som Uber eller airBnB och vad det innebär för sina respektive branscher samt den senaste plastdebatten. FrontPacs ledning är nyfikna och dessa diskussioner har gjort att företaget tidigt har kunnat ställa om och driva en förändring. I Coronakrisen har företaget snabbt agerat och börjat skapa nya produkter, bland annat har företaget tagit fram en förpackning som är ägnad åt att bära hem take-way mat från restauranger. För att restaurangbranschen ska överleva måste de kunna transportera maten på ett säkert sätt från restaurang till sina gäster. Nu har denna låda rönt framgångar på fler ställen runt om i Sverige så som bland annat skickar Eatery nu ut mat med Taxi Stockholm och LaGreppia i Lomma kör ut varm mat till sjukhuspersonalen i Lund i dessa förpackningar. Det pågår just nu fler diskussioner om nya produkter och produktområde där man kan använda wellpapp och FrontPacs expertis för att skapa ett mervärde.


I denna osäkra tid, hur går planeringen framåt?

- Jag fick tidigt i min karriär lära mig att planering behöver man inte vara speciellt duktig på, men däremot omplanering måste man vara världsmästare på, säger Martin Enocson, vd FrontPac.


Med detta citat i åtanke så reviderar företaget sina planer varje dag. Innan coronaviruset kom till Europa så låg företaget i förhandlingar om ett investeringsprojekt på många miljoner kronor, ett projekt som just nu är nedprioriterat men inte nerlagt. Det är precis så som Martin och hans medarbetare arbetar: ställ inte in, utan ställ om!


- Vårt hjärta är företagets produktion och vårt mål är att hålla den intakt och hålla en hög produktion. Det är ett dagligt pussel som läggs och ändras konstant, fortsätter Martin Enocson.


FrontPacs ledning tror att det är viktigt att få komma till sin arbetsplats och träffa kollegor. Företaget har vidtagit flera åtgärder för att skapa bättre förhållande för medarbetarna. För att skapa social avhållsamhet har den administrativa personalen delats upp på tre olika företagslokaler i Arlöv. Produktionen har infört att man inte ska mötas vid skiftbyte, samt att renhållning och hygien är prioritering på hela arbetsplatsen. Företaget har möjliggjort så man kan komma till jobbet med betydligt mindre trängsel och möta färre personer eftersom kontorspersonal är uppdelade.


- Snabba förändringar är det ”nya normala”, det företag som klarar sig ur denna kris kommer förhoppningsvis stå stark när det vänder och har företaget dessutom en stark finansiell ställning så kan man agera snabbt även vid uppgång, avslutar Martin Enocson.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete