Burlövs kommun
www.burlov.se

Tillväxtprojekt för företagare med inriktning innovation & mångfald

En man sitter bakom en dator. Bredvid sitter en kvinna.

Som en del i Burlövs kommuns arbete för att främja näringslivet och företagsklimatet har vi bedrivit projektet Tillväxtresan – genom innovation och mångfald.

2017 startade Burlövs kommun upp projektet för företagare som ville förändras och utvecklas. Tjugo små och medelstora företag i Burlöv med omnejd har under två år fått företagsspecifikt konsultstöd i form av förändrings- och processledning, workshops och föreläsningar i företagsaktuella ämnen, medarbetaranpassade kurser och utbildningar.


Projektet medfinansierades av EU och Europeiska socialfonden (ESF), och har genomförts i samarbete med Arbetsförmedlingen och organisationen Företagarna. Syftet med projektet var att utveckla privata företag, utveckla medarbetarna samt skapa fler arbetstillfällen för en mer inkluderande och hållbar tillväxt. Fokus har varit förändring och att öka lönsamheten i deltagande företag.

Ökad kunskap och omsättning

Projektet har resulterat i både mätbara resultat (exempelvis ökad omsättning och fler anställda) och mer mjuka resultat så som en större trygghet i sin roll som företagsledare eller medarbetare, samt höjd kunskap om vad som behövs för att göra och bibehålla en förändring.


Projektet avslutades i maj 2020, men tillväxtresan för företagen fortsätter med full kraft vidare. Viktiga faktorer framåt för företagarna är att hitta nya kunder och nya marknader. Världen är i konstant utveckling och förändring och det är därmed viktigt att kunna hantera förändring, att känna en trygghet i att företaget har en plan, samtidigt som man har verktygen och modet att anpassa sig och hitta nya vägar framåt - att vara innovativ och ta vara på de möjligheter som mångfald ger.

Vill du ta del av nya satsningar i Burlöv?

Nu blickar vi framåt mot nya innovativa satsningar för näringslivet i Burlöv. Är du företagare och vill ta del av en framtida satsning? Kontakta oss!


Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete