Burlövs kommun
www.burlov.se

Information om corona-virus för företagare

Ung affärskvinna sitter framför en dator med ansiktsskydd

Här har vi samlat information och länkar för dig som är företagare i Burlövs kommun och påverkas av coronaviruset (covid-19).

På kommunens webbplats uppdaterar vi löpande information om coronaviruset och det är där du får svar på dina frågor om hur vi i Burlövs kommun agerar.

Aktuell information på burlov.se om coronaviruset

Information och nyttiga länkar för företagare


Almi Företagspartner AB

Almis samlade information om corona-viruset. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Almi brygglån

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Almi rådgivning

Almi skapar nya affärsutvecklingstjänster för att bättre passa företagare under rådande omständigheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Besöksnäringen – Visita medlemskap

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (stundtals överbelastad webb)


Folkhälsomyndighetens frågor och svar om bland annat vad som gäller för serveringsställen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Företagarna

Både nationellt, regionalt och lokalt har tagit fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet. Här samlar vi aktuell information till företag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Länstyrelsen: Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Pandemilagen - Vill du lämna synpunkt?

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av de flesta regler och föreskrifter som gäller utifrån den nya pandemilagen. Därför ska du kontakta dem om du misstänker att någon bryter mot Pandemilagen.


Länstyrelsens broschyr: Information nya covid-19 lagen med fokus på att minska smittspridningen i handeln. Läs broschyren här Pdf, 146.7 kB, öppnas i nytt fönster..


Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket. Läs mer om omsättningsstöd till näringsidkare på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Regeringen

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset (covid-19) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Region Skånes Företagsakuten

Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.


Ring till Region Skånes Företagsakuten på telefonnummer: 040-675 34 80
Öppettider vardagar kl. 09.00–12.00 och 13.00–16.00. Mer information finns på Företagsakutens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Region Skånes Omställningscheckar

Region Skåne har tagit fram en ny stödform, omställningscheckar, för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Mer information om omställninigscheckarna finns på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Region Skånes: Utbildningsakuten

För att stötta företag och individer i sin kompetensutveckling har Region

Skåne startat webbplatsen Utbildningsakuten och samlat

utbildningsmöjligheter som går att ta del av här och nu: mooc-utbildningar,

distanskurser och gratis onlineutbildningar. Utbildningsakuten vänder till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

såväl de som är permitterade som till varslade och arbetssökande som Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

behöver få snabb överblick över tillgängliga utbildningsmöjligheter här och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Svenskt näringsliv

Svenskt näringslivs samlingssida för näringslivet med tips och råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tillväxtverket

Samlingssida med frågor och svar från Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Bland annat om anstånd med betalning till Skatteverket, nya regler vid sjukdom och om finansiellt stöd från Riksbanken.

Aktuell information på verksamt.se om coronaviruset (covid-19) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev

Vi vill gärna ge det stöd vi kan till det lokala näringslivet. Bland annat kan det vara att försöka förmedla information om det som händer som kan påverka näringslivet. Se till att du inte missar något, anmäl dig till Burlövs kommuns näringslivs nyhetsbrev här.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

040-625 63 29
krister.persson@burlov.se

Anna Stening Frost

040-625 61 80

anna.frost@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Näringslivssamordnaren hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstepersoner beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete