Burlövs kommun

Miljöbron

Grön planta

Miljöbron koordinerar projekt och jobbar för hållbar utveckling inom miljö! Du kan få kostnadsfri hjälp!

Ideell förening

Miljöbron Skåne är en ideell förening som arbetar för att universitetsstudenter och företag ska få en chans att mötas och få utbyte av varandras kunskaper och erfarenheter. Miljöbron förmedlar och koordinerar projekt kopplade till miljö och hållbar utveckling och genom projekten har uppdragsgivare möjlighet att kostandsfritt få hjälp av en eller flera studenter för att analysera eller utreda frågeställningar som man annars inte har tid eller kompetens att genomföra själv.

Det kan du få hjälp med

Exempel på projekt som Miljöbron Skåne kan hjälpa till med är miljöutredningar, frågor kopplade till avfallshantering, kemikalieanvändning och biologisk mångfald, hållbara energilösningar, energieffektivisering, marknadsföringsstrategier, produktutveckling, CSR-strategier och enklare logistikutredningar.

 

Projekten varierar från kortare 10-20 timmars projekt till mer omfattande 20-veckors projekt. Majoriteten av projekten genomför studenterna som en del av sin utbildning.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Anna Nilsson

040-625 63 29
anna.nilsson4@burlov.se

Näringslivssamordnarens ansvar är att vara den enkla vägen in till kommunen när du har frågor eller behöver hjälp med kommunal service för att lyckas med din verksamhet. Hon hjälper dig gärna och förmedlar kontakt till övriga tjänstemän beroende på ärende. 

Senast uppdaterad:
2018-10-01