Burlövs kommun
www.burlov.se

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Den som vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska enligt lagen anmäla detta till kommunen. Du måste även känna till och följa de regler som finns för att få sälja dessa.

Socialförvaltningen ansvarar i Burlövs kommun

I Burlövs kommun ska anmälan göras till socialförvaltningen. Det är också denna förvaltning som är ansvarig för tillsyn av de butiker som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Anmäl försäljning 

Du kan göra anmälan via vår e-tjänst eller skicka in en anmälningsblankett. Till anmälan ska du även bifoga ett program för egenkontroll.


Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen.

Avanmälan och ägarbyte

Om du din verksamhet upphör, byter ägare eller om du vill sluta sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare, ska du anmäla detta.

Förutsättningar för försäljning

Registrerat företag, en förening eller stiftelse

Företaget kan vara enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag och ska vara registrerat hos skattemyndigheten. Föreningar och stiftelser måste vara registrerade och ha ett organisationsnummer.

Egenkontrollprogram

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter måste du som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, bedriva egenkontroll. I egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner du och din personal arbetar efter för att leva upp till de lagkrav som finns.


Programmet är tänkt som ett stöd för dig och din personal, för att du som är ansvarig för verksamheten ska kunna säkerställa att försäljningsreglerna följs. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen samt vid kommunens prövning av tillstånd vid tobaksförsäljning.

Dekal i butiken om åldersgräns för köp

Det ska finnas en dekal som anger vilken åldersgräns som gäller vid försäljning av e-cigaretter. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker. En bra skyltning om åldersgränsen i butiken sänder en tydlig signal till ungdomar under 18 år att butiken kommer att kontrollera åldern vid köp.

Marknadsföring och reklam som följer lagstiftningen

Marknadsföringen måste följa de generella reglerna i marknadsföringslagen (2008:486) vilken säger att marknadsföring bland annat inte får vara vilseledande eller aggressiv. 

Regler vid försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

E-cigaretter får inte säljas till någon under 18 år

Du får bara sälja eller på annat sätt lämna ut elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till personer över 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.


Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare får inte heller säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.

Förpackning

Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Om en styckförpackning saknar informationsblad, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Märkning

Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning. Om en förpackning saknar hälsovarning, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkters förpackningar, får inte:


  • Antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter.
  • Innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten.
  • Likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.
  • Antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.

Tillsynsavgift

Socialförvaltningen gör kontinuerligt tillsyn av de verksamheter som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. För detta tas en årlig tillsynsavgift. Aktuella avgifter finns nedan under rubriken Läs mer.

Kommunen genomför kontrollköp

Kommunen kan komma att genomföra kontrollköp, vilket innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende provar att köpa e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra sådana kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg, men ska snarast efter kontrollköpet underrätta försäljningsstället om att kontrollköp gjorts.


Följs inte lagen kan försäljningsstället förbjudas att sälja e-cigaretter.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete