Burlövs kommun

Försäljning av folköl

Den som vill sälja folköl måste enligt alkohollagen anmäla detta till kommunen. Du måste även känna till och följa de regler som finns för att få sälja folköl.

Socialförvaltningen ansvarar i Burlövs kommun

I Burlövs kommun ska anmälan göras till socialförvaltningen. Det är också denna förvaltning som är ansvarig för tillsyn av de butiker som säljer folköl. Vår erfarenhet säger oss att vi kan förebygga många ungdomsproblem genom att minimera sådan försäljning.

Anmälan av försäljning

För att anmäla försäljning av folköl ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett och egenkontrollprogram till socialförvaltningen. Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen. Vid ägarbyte av butiken ska också detta anmälas till socialförvaltningen, eftersom rätten att sälja produkterna inte automatiskt följer med den nya ägaren.

Förutsättningar för försäljning

Registrerat företag, en förening eller stiftelse

Företaget kan vara enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag och ska vara registrerat hos skattemyndigheten. Föreningar och stiftelser måste vara registrerade och ha ett organisationsnummer.

Egenkontrollprogram

Syftet med programmet är att ta fram och skriva ner de rutiner som gäller vid försäljning vid det specifika försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet skall finnas i lokalen.

Dekal i butiken om åldersgräns för köp

Det ska finnas en dekal som anger vilken åldersgräns som gäller vid försäljning av tobak, e-cigaretter och vid försäljning av folköl. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker. En bra skyltning om åldersgränsen i butiken sänder en tydlig signal till ungdomar under 18 år att butiken kommer att kontrollera åldern vid köp.

Marknadsföring och reklam som följer lagstiftningen

Enligt denna får marknadsföringen inte vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk av alkohol. Rabatter/extrapriser är exempel på säljmetoder som i de flesta fall inte anses förenliga med kravet på särskild måttfullhet. Eftersom det kan vara svårt att veta var gränsen går för tillåten reklam kan man kontakta socialförvaltningen för en diskussion.

Matutbud vid försäljning av folköl

För att få sälja folköl i butik krävs ett någorlunda brett sortiment av matvaror. Det ska då finnas ett antal produkter från olika grupper av livsmedel som till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta matvaror.

Försäljningsregler för folköl

  • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer folköl är skyldig att förvissa sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
  • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
  • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.
  • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.

Tillsyn och avgifter

Alla försäljningsställen av folköl och tobak får minst ett tillsynsbesök per år från socialförvaltningens alkoholhandläggare. Syftet med besöket är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontroller att reglerna följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen. Ägare eller butiksansvarig är ansvariga för att personalen blir utbildade i försäljningsreglerna och de rutiner som tagits fram.


Tillsynsavgifter hittar du nedan under "Läs mer".

Utredningar och sanktioner

Brister som upptäcks vid tillsynsbesök kan ofta åtgärdas på plats. Vid andra typer av brister eller när brister inte åtgärdas på en gång startas utredning. Ett brev skrivs till ägaren där man förklarar på vilket sätt man brutit mot lagen och att ägaren ska sända in ett svar på varför butiken har brustit.


Ägaren ska också redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att bristen inte ska uppstå igen. Butiker som brister vid försäljningen får uppföljande besök och kontroller. Socialförvaltningen eftersträvar i första hand att stödja ägaren till att klara de regler som gäller och att arbeta för att kunna lösa eventuellt brister som uppstår.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete