Burlövs kommun

Alkohol- och drogpolicy

FreeImages, Alexandre Jaeger Vendruscolo

Varje restaurang bör sträva efter ett arbetssätt som ger ordning och nykterhet samt att personalen känner sig trygg i sin roll.


Krögaren bör tillsammans med sin personal utarbeta skriftliga regler, en alkohol- och drogpolicy, med regler för dels restaurangpersonalens egna förhållningssätt till droger och alkohol och dels för serveringen av alkohol.

Alla som arbetar på restaurangen ska känna till policyn.

Kontakta oss

Kontakta handläggare

För serverings- och alkoholtillstånd

Margareta Ivarsson
040-625 63 54
margareta.ivarsson@burlov.se

För tillstånd rörande försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

Tale Wide-Swensson
040-625 63 44
tale.wide-swensson@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-01-27