Burlövs kommun

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om vilka avgifter som ska gälla i Burlövs kommun. Nuvarande avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2019-06-17, § 51.

Ansökningsavgifter

När du startar eller förändrar din verksamhet gäller avgifter för ansökan. Det kan vara för stadigvarande serveringstillstånd eller för tillfälliga tillstånd. 

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Avgiften är satt i relation till årsomsättningen av alkoholdrycker. Av alkoholpolitiska skäl anses det motiverat att utöva en intensivare tillsyn över de serveringsställen som serverar mycket alkohol i förhållande till de som har en relativt blygsam omsättning.

 

Avgifterna framgår av fastställt dokument nedan. 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete