Burlövs kommun

Information om uteservering

FreeImages, Leon Nanda

En enkel uteservering kräver mycket.

Detta krävs för att bedriva uteservering

  • Belamringstillstånd söks hos polismyndigheten. När du har fått detta skickar du en kopia till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ställning till att upplåta kommunal mark för själva uteserveringen.
  • När ni har fått båda ovanstående tillstånd kan du ansöka om uteservering hos alkoholhandläggare på socialförvaltningen. Vid ansökan ska du ta med kopior på belamringstillstånd, tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen och ansökan om t ex utvidgat serveringstillstånd.
  • När ansökan inkommit med kopior på inbetald ansökningsavgift, belamringstillstånd och tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen tar utredningsprocessen cirka två månader. Detta gäller under förutsättning att du inte behöver komplettera med ytterligare information.
  • Det är först efter beslut från alkoholhandläggare/kommunstyrelsens ordförande som du får låta gäster inta alkoholhaltiga drycker på uteserveringen.

Får du ett beslut som medger serveringstillstånd kommer du få utförlig information om vilka regler som gäller för uteservering.


Kontakta oss

Kontakta handläggare

För serverings- och alkoholtillstånd

Margareta Ivarsson
040-625 63 54
margareta.ivarsson@burlov.se

För tillstånd rörande försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

Tale Wide-Swensson
040-625 63 44
tale.wide-swensson@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-01-25