Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

13 företag har påbörjat sina digitala utvecklingsresor

I maj fick vi besked att Burlövs kommuns har beviljats drygt 2 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra ett digitaliseringsprojekt för små- och medelstora tillväxtföretag. Via Burlöv Kommuns nyhetsbrev erbjöds företag möjlighet att vara med i detta korta projekt, där kompetensutvecklingsinsatser ska vara genomförda innan sista april 2023. Projektet utgår från respektive företagets egna behov och önskemål, det vill säga det är 13 företagsspecifika utvecklingsresor som påbörjats.

Burlövs kommuns ambition är att React-EU: Digitalutveckling ska bidra till att kompetensutveckla deltagande företag och individer inom digitala verktyg, vilket kommer att stärka individers ställning på företaget, på arbetsmarknaden och minska risken för digitalt utanförskap.

– Förhoppningen är att projektet kommer leda till stärkta individer på arbetsmarknaden och skapa flera digitala framgångssagor med ökad tillväxt i våra lokala företag samt nyanställningar, säger Anna Stening Frost, projektledare och näringslivssamordnare.

Upphandlad konsult och genomförare

Yasemin Arhan Modéer, vd på Altitude Meetings är upphandlad projektledare och genomförare av Burlövs kommuns digitaliseringsprojekt. Det är ett sant nöje att ha Altitude Meetings med på detta projekt, som är ledande inom digitala möten och processer. Företaget har stor kunskap om små och medelstora företag och Yasemin har ett gediget cv och samhällsengagemang. Altitude Meetings utvecklar tre platser: Studio Meetingpoint i Malmö, Stadshallen i Lund och The Loop (2024).

– Vi är väldigt glada över att få vara med och stötta företag i deras resa! På så vis bidrar vi till Burlöv och till Skånes utveckling framåt, säger Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings.

Den här kompetensutvecklingen efterfrågar företagen

Fördjupad kunskap i Office 365 för tvärfunktionellt samarbete och höjt säkerhetsmedvetande

En fullsortimentsgrossist inom foodservice kommer bland annat att utveckla användandet av verktygen Office 365 och Teams med avseende på arbetssätt och struktur. Utveckla ett enhetligt arbetssätt på alla avdelningar som underlättar tvärfunktionellt samarbete samt höja lägstanivån i säkerhetsmedvetande för samtliga medarbetare.

Digital kunskapsbank

Ett företag inom friskvård kommer kompetensutbildas i verktyget Streamyard så att soloföretagaren kan förinspela digitala föreläsningar. Kunskapen som förmedlas i de digitala förinspelade föreläsningarna blir ett grundarbete till en kunskapsbank, som vidare kommunikation kan bygga på framöver. Både för att minska sårbarheten för företaget och för att minska arbetsbördan vid varje ny kund.

Digital marknadsföring och affärssystem

En soloföretagare kommer utbildas i arbetet med ny websida och ett digitaliserat affärssystem. De bägge verktygen kommer göra att företaget synas bättre, når sin målgrupp effektivt och det blir effektivare att driva företaget.

– Jag är väldigt glad för att Burlövs kommun har gjort denna satsning och driver på digital utveckling inom näringslivet. Satsningen kommer att ta mitt företag till nästa nivå! Satsningen kommer absolut bringa mig många fler kunder och göra mitt företag ännu mer förberett inför framtiden och framförallt ännu mer synligt på webben. Det är som att vinna på lotto! Tusen tack för det, säger Sara Brandt, vd för Prime Catering Sverige AB.

Virtuellt verktyg för att underlätta säljprocessen

Ett annat företag kommer att kompetensutbilda medarbetare i VR. Med hjälp av VR-verktyg kan förtagets tjänster förhållandevis enkelt visualiseras för kund, vilket ger säljargument och möjlighet att få fler kunder i en nischad bransch. Medarbetarna kommer att få utbildning i hur de kan använda VR-verktyget och hur filmer från inspelningarna kan användas för att kunder ska kunna få en bättre förståelse för hur flytten av tunga och stora byggnader kommer att genomföras för framtida kunder.

Deltagande företag

Företagen som har valt att utvecklas tillsammans med Burlövs kommun är inom olika branscher, har olika många anställda och har varit verksamma olika länge med sina företag. Det de har gemensamt är att det just nu passade utmärkt att utvecklas med ny kompetens på företaget. Bland annat följande företag är med:

 • Aguila Industrial Network AB
 • Chefs Culinar AB
 • HMC Företagshälsa
 • Må Bra i Skåne AB
 • NatuRey AB
 • Segers Mat
 • Prime Catering AB
 • Sematron AB
 • SGS Station AB
 • SÄVE Hyrmaskiner Sverige AB
 • Tunga Lyft i Sverige AB.

 

Detta projekt finansieras av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens
hantering av covid-19-pandemin.

Senast uppdaterad: