Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

13 lokala företag tog chansen att utvecklas digitalt

Grupp med människor på trappa i offentlig miljö

Vid en festlig avslutning inspirerade projektdeltagarna varandra och gav varandra idéer till fortsatt utveckling.

Efter åtta månaders kompetensutveckling har 13 lokala små och medelstora företag stärkt sina företag och medarbetare med ny digital utveckling! Projektet Digital Utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt som är företagsspecifikt. Vid projektstarten satte respektive företag ett nuläge och en vision för företagets digitala utvecklingsresa. Därefter skapades en plan för utvecklingen kopplad till olika roller på respektive företag.

Digital utveckling för fortsatt tillväxt

Burlövs kommun arbetar aktivt med att stärka sina lokala företag med digitala verktyg och kompetenshöjande insatser. Företagen får möjlighet att satsa och växa sig starka i kommunen. Kompetensutvecklingen stärker individers ställning på företaget, på arbetsmarknaden och minskar risken för digitalt utanförskap. Projektet är högst relevant i sin samtid, säger Anna Stening Frost, näringslivssamordnare och projektledare.

Ökad kunskap för att hänga med i digitaliseringen

Dessa företag har ökat sin kunskap inom dels SEO, kommunikation, sälj och marknadsföring, sociala mediastrategi, grafik och hemsida, talarcoaching, utbildning i IT-säkerhet, Office 365, kompetensutveckling i VR-teknik och att omvandla en platt bild till VR-miljö och flera soloföretagare har kommit igång med att spela in digitala föreläsningar inom sina områden.

- Att utvecklas genom digitalisering är avgörande för att företag ska förbli konkurrenskraftiga. Våra medarbetare har genom projektet Digital Utveckling stärkt sin kompetens inom administration, samarbete, marknadsföring och IT-säkerhet, säger Fredrik Nathorst-Westfelt, logistikchef Chef Culinar.

- För mig har projektet inneburit ett större nätverk och erfarenhetsutbyte med andra! Jag har fått inspiration och ny kunskap om hur jag kan utveckla min företagsidé och bli mer digital och skalbar, berättar Sabina Hansson, Må Bra i Skåne AB.

- Jag har utvecklat min hemsida, en kortare digital föreläsning och en kort digital presentation om varför man ska satsa hälsofrämjande! Alla dessa tre är viktiga delar i mitt fortsatta företagande och jag är glad och tacksam för den kompetensutveckling som projektet har gett, menar Sabina Hansson.

Avslutning som gav mer inspiration till fortsatt utveckling

Företagens projekt summerades med en kick-out på Studio Meetingpoint den 14 april 2023 där vi fick ta del av samtliga företags utveckling och gemensamt inspirerades av varandra, vilket bidrog till nya idéer till fortsatt utveckling framöver.

Deltagarna fick lyssna till Joakim Jardenberg, som berättade om hur du kan göra AI till din bästa vän. Många pratar om AI i allmänhet, och ChatGPT i synnerhet. Men vad är det, vad betyder det, hur kan vi som företagare göra det värdefullt i vårt företagande? Det och mycket mer visade och inspirerade Joakim till genom att bland annat besöka LinkedIn live under sin föreläsning.


Clara Ohlsson, Altitude Meetings gav sina bästa tips inför fortsatt utveckling inom digital kommunikation. Clara har jobbat med flera av företagens digitala närvaro och varit en mycket uppskattad resurs i projektet. Eftermiddagen avslutades med alkoholfri afterwork med mingel och snittar från Prime Catering.

Fakta

Detta projekt finansieras av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin. Burlövs kommun är projektägare som genomför projektet tillsammans med Altitude Meetings.

 

Företagen som deltagit i projektet är Aguila Industrial Network AB, All Equal, Chefs Culinar AB, HMC Företagshälsa, Marcus Paulssons Elektriska AB, Må Bra i Skåne AB, NatuRey AB, Segers Mat, Sematron AB, SGS Station AB, SÄVE Hyrmaskiner Sverige AB, Prime Catering AB, Tunga Lyft i Sverige AB.

Symbol ESF

Senast uppdaterad: