Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Anhörigsamordnaren – för dig som vårdar en person i din närhet

Mörkhårig kvinna som tittar in i kameran och ler

Socionom Isabel Munther jobbar som anhörigsamordnare i Burlöv.

Står du nära någon, yngre eller äldre, som på grund av psykisk, fysisk funktionsvariation eller långvarig sjukdom har svårt att klara sig själv? Burlövs kommun erbjuder kostnadsfria insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt för dig som vårdar eller ger stöd till en person i din närhet.

– Jag vet att många anhöriga ofta tar på sig ett stort ansvar både psykiskt, fysiskt och praktiskt i vardagen. Pandemin har varit en svår tid för många, säger anhörigsamordnare Isabel Munther. .

Vilket stöd kan du få?

Oavsett om du är anhörig inom familjen, en nära vän eller granne så kan du få anpassat stöd utifrån dina behov. Du kan till exempel boka samtalsstöd för att ventilera om din situation, få information om vilka insatser kommunen erbjuder, vilka ersättningar du kan söka eller få tips om olika anhörigorganisationer du kan vända dig till. Du kan även anmäla dig om du vill medverka i en samtalsgrupp där du får möjlighet att träffa andra som befinner sig i en liknande situation som du. Stöden riktar sig till dig över 18 år och som är bosatt i, eller har en närstående, i kommunen.

Mycket digitalt stöd

Mycket blev digitalt under coronapandemin, när vi inte kunde träffas fysiskt. På ett sätt har det varit bra, menar Isabel, eftersom det har gjort att olika former av stöd och information till anhöriga har blivit tillgängligt på ett nytt sätt. Nu kan du som bor i en annan kommun till exempel delta i en samtalsgrupp på distans eller ta del av en föreläsning i efterhand när det passar dig. Du kan hålla dig uppdaterad och ta del av relevant information, arrangemang eller olika sorters stöd som erbjuds anhöriga här i Burlöv eller runt om i Skåne genom att prenumerera på det digitala nyhetsbrevet för anhöriga eller via anhörigstödets uppstartade Instagram.

Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad: