Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Antagande av Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m fl, Tullstorpsvägen

Detaljplaneområde Tullstorpsvägen

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2022 att anta Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m fl, Tullstorpsvägen, Burlövs kommun. Syftet med detaljplanen är att utreda om pågående markanvändning i form av lager, kontor och verkstad är lämplig och kan utvecklas. Detaljplanen ska också ge en viss flexibilitet inför framtiden.

Planområdet är beläget sydväst om trafikplats Sunnanå där E6/E20 och väg 11 korsas. Närmare bestämt väster om Tullstorpsvägen i höjd med Hörakroks-vägen. Det är särskilt viktig att den nya bebyggelsens användning anpassas till sitt sammanhang mellan befintlig bostadsbebyggelse i söder och de stora logistikverksamheterna i nordväst.

 

Ny bebyggelse kan enligt detaljplaneförslaget komma att innehålla verksamheter med begränsad omgivningspåverkan och kontor.

 

Mer information och planhandlingar hittar du här.

Senast uppdaterad: