Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Årets medborgarundersökning är igång

Mellan 24–30 augusti skickar statistikmyndigheten SCB ut årets medborgarundersökning. Målet är att ta reda på vad kommuninvånare tycker om kommunens verksamheter. Till och med 3 november kan du som blivit utvald att vara med skicka in dina svar.

Medborgarundersökningen skickas ut till 1 200 slumpvis utvalda Burlövsbor. I enkäten får du svara på frågor hur du upplever att kommunen sköter sina verksamheter.

Snabbt och enkelt att fylla i

Enkäten är enkel att fylla i, det bara cirka 10 minuter. Du kan välja om du vill fylla i den på nätet eller skicka in en papperskopia med posten. Burlövs kommun använder resultaten för att förbättra våra verksamheter. Tack för att du deltar!

tecknad figur mot grön bakgrund med en pratbubbla ovanför huvudet med ett frågetecken i

Senast uppdaterad: