Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-08-13

Årets pedagog och arbetslag 2019

glada kvinnor på scen med uppsträckta armar

Under årets kickoff för Utbildnings- och kulturförvaltningen delades det ut pris och ära till Årets Pedagog till Cecilia Renvert på Svenshögskolan. Årets arbetslag är Arbetslag Syd på Harakärrs förskola. Nytt för i år är även att årets medarbetare inom skola och barnomsorg utsågs. Priset gick till Marilyn Ohlsson på Tågarps matsalsrestaurang. Stort grattis till era välförtjänta utmärkelser!

Motiveringarna

Årets Pedagog: Cecilia Renvert, på Svenshögskolan

Förutom att Cecilia aktivt bidrar till Skolutveckling gör Cecilia skillnad för sina elever, varje dag. Hennes tilltro till elevernas förmåga gör att varje elev i hennes klassrum får stärkt självkänsla och når högre både i sin kunskapsutveckling som sociala utveckling. Cecilia delar gärna med sig av sin kompetens, både beprövad men även forskning som hon tar till sig till kollegor.

Under alla sina år som lärare har Cecilia hela tiden haft en nyfikenhet att lära sig och utvecklas och blir därför en oerhört skicklig lärare som besitter alla de förmågor en "önskelärare" ska ha.

 

Årets Arbetslag: Arbetslag Syd på Harakärrs förskola

Arbetslag Syd vågar prova nya metoder för att utveckla utbildningen och undervisningen. Därtill analyserar de sina insatser för att säkerställa att de fått önskad effekt. Det som fungerar delges till andra i arbetslaget och på hela förskolan. Vi har i området arbetat med att ökad pedagogisk medvetenhet och arbetslag Syd har verkligen visat att medvetenheten har ökat. De pedagogiska diskussionerna i arbetslaget och därigenom det kollegiala lärandet är av hög kvalitet.

Arbetslag Syd har ett inkluderande arbetssätt där alla barns starka sidor tas tillvara, och där alla barn får utmaningar som är rätt anpassade efter deras nivå.

 

Årets Medarbetare: Marilyn Ohlsson på Tågarpskolans matsalsrestaurang

Marilyn möter alltid alla med ett stort leende. Om hon stöter på problem hittar hon bra och kreativa lösningar på dem, för hon ser alltid möjligheter före eventuella hinder. Hon är serviceinriktad och dekorerar salladsbuffen på ett fantastiskt smakfullt sätt, både för ögat och för gommen. Hon har alltid ett glatt humör gentemot eleverna vilket får dem att vilja smaka på ny mat. Vi är lyckligt lottade över att få ha en medarbetare som Marilyn i vårt kök!

Senast uppdaterad:
2019-08-13