Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Är föreningslivet i Burlövs kommun hotat?

Utveckla eller avveckla?

Detta är en fråga som bekymrat både idrottsföreningar och samhället som helhet.

I slutet av mars samlades representanter från Burlövs idrottsföreningar för en viktig träff med detta brännande ämne i fokus. Den kvällen blev en källa till insikter och inspiration, tack vare den framstående föreläsaren Thomas Önnevik. Men det var bara början. Nu är vi redo att fortsätta resan och möta utmaningarna tillsammans.

Tid och plats

När: 16 oktober 18.00-20.00 eller 6 november 18.00-20.00

Plats: Fritids- och föreningshuset Magneten, Dalbyvägen 51

Kursen är gratis!

Läs vidare om utbildningskvällarna och anmäl dig!

https://educationwebregistration.idrottonline.se/.../1793295 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: