Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Återvinningsstation vid Lidl tas bort

Mängden dumpat avfall vid återvinningsstationen vid Lidl är allt för kostsamt och svårt att hantera.

Mängden dumpat avfall vid återvinningsstationen vid Lidl är allt för kostsamt och komplicerat att hantera.

Eftersom återvinningsstationen vid Lidl i centrala Burlöv alltmer används som en allmän plats för dumpning av avfall kommer den att tas bort i mitten av juni. Det har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB och Burlövs kommun gemensamt kommit överens om.

Information och åtgärder har inte hjälpt

Under en längre tid har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTIAB) och Burlövs kommun haft dialog och samverkan kring information och hantering av de omfattande mängder avfall som dumpas vid kommunens mest centrala återvinningsstation (ÅVS). Skyltar har satts upp, trygghetsvärdar har gjort extra tillsyn och har vid ett par tillfällen polisanmält de som dumpat avfall.

Beslut om att ta bort ÅVS

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att inte upplåta marken till FTIAB för en återvinningsstation och FTIAB är införstådda med beslutet. Kostnaden och hanteringen av det dumpade avfallet är mycket hög och drar stora resurser från FTIABs verksamhet, som i huvudsak är att samla in och återvinna de förpackningar som människor lämnar vid FTIABs alla stationer. Mängden avfall som dumpas har blivit ohanterlig.


Bland de förtroendevalda i Burlövs som har engagerat sig i frågan är Mats Olsson (M), ordförande i tekniska utskottet:

Så här kan vi inte ha det i vår kommun längre. Vi vill ha ett rent och fint Burlöv. Att få människor ska förstöra för så många andra som vill sortera och lämna förpackningar är tråkigt. Vi tittar på alternativa lösningar i framtiden.

Det är tråkigt att stationen måste tas bort för vanliga människor som sorterar sina förpackningar och vill ha en ÅVS på nära håll. Syftet med en ÅVS är just enkel insamling av förpackningar. Övrigt avfall ska sorteras och lämnas på en återvinningscentral. Den närmaste återvinningscentralen är Sysavs anläggning.
Norra hamnens återvinningscentral som har generösa öppettider. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om återvinningsstationer och om stationen som tas bort

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTIAB). För varje förpackning som du köper betalar du några öre som går till FTIAB. Pengarna finansierar omhändertagande och återvinning av förpackningar. FTIAB ansvarar för att sköta om alla återvinningsstationer och har entreprenörer som tömmer containrar och håller snyggt vid återvinningsstationerna.

Det är FTIAB som betalar för skötseln av återvinningsstationer. De tar också hand om dumpat avfall. När det ser ut som vid ÅVSn vid Lidl kostar det mycket pengar att varje gång beställa ut stora fordon som kan ta hand om det dumpade avfall och köra det till en återvinningscentral.

Beslutet har fattats gemensamt av Burlövs kommun och FTIAB, då båda parter ser det som ohanterligt med allt avfall som dumpas. Förutom att det ser bedrövligt ut och försvårar lämning av förpackningar, blåser avfall iväg samt drar till sig fåglar och råttor. Burlövs kommun ska ge ett trevligt intryck.

Formellt är det kommunstyrelsen i Burlövs kommun som har fattat beslut om att inte upplåta marken längre för en återvinningsstation.

ÅVS vid Lidl har haft tillsyn sex dagar i veckan, men servicebilen som kommer har inte kunnat ta om hand allt dumpat avfall. Extra transporter har fått beställas.

Kameraövervakning har provats av FTIAB vid flera liknande ÅVS där problem med dumpning har förekommit. Tyvärr spelar det enligt FTIAB ingen roll om en ÅVS är kameraövervakad eller inte. Dumpning av avfall upphör inte.


Kommunen övervägde möjligheten att göra det ändå vid ÅVS vid Lidl. Kommunen sökte tillstånd för kameraövervakningen, men det beviljades inte.

Vi har informerat och satt upp skyltar om att betydelsen av att göra rätt, för att vi vill ha en ren och fin kommun, som ger ett trevligt intryck.

Kommunens trygghetsvärdar har haft extra tillsyn på ÅVS, de har polisanmält ett antal personer som har fått böta. Trots detta upphör inte dumpningen av avfall.

Polisen har hanterat kommunens anmälningar om dumpning och bötfällt ett antal personer.

Polisen har inte resurser att punktmarkera en enskild ÅVS i en kommun.

Vi hänvisar till kommunens övriga återvinningsstationer. Avfall som inte är förpackningar ska lämnas vid återvinningscentralen vid Norra hamnen. Förpackningar kan också lämnas vid en återvinningsstation vid Norra hamnen.

Så förändras avfallshanteringen i Sverige - alltmer fastighetsnära insamling

Från den 1 januari 2024 blir det ett kommunalt ansvar att sköta om återvinningsstationerna. Avgiften för försålda förpackningar kommer för Burlövs kommuns räkning att gå till VASYD, kommunalförbundet som har hand om vatten och avlopp samt insamling av hushållsavfall i Burlövs kommun. De kommer bygga upp en organisation för att ta hand om de ÅVS som finns i kommunen.

Fastighetsnära insamling - ny lagstiftning den 1 juli 2027

Villor i Burlövs kommun har redan kärl för fastighetsnära insamling av förpackningar, matavfall och restavfall. De flesta ägare till flerfamiljsbostäder har också infört det. Från den 1 januari 2027 är alla fastighetsägare skyldiga att ordna så att utsortering av förpackningar fungerar vid de egna fastigheterna. I Burlövs kommun kan det finnas fastighetsägare till flerfamiljshus som ännu inte har hittat någon lösning för detta.

Vid ÅVS ska det endast finnas behållare för plast och papper i hela Sverige

Dessa framtida behållare ska i huvudsak kunna användas för skrymmande plast och kartonger, t ex om du har köpt möbler eller en TV, vars förpackningar inte får plats i ordinarie kärl för återvinning. Det ännu inte klart med utformningen och platser för denna nya typ av ÅVS i Burlövs kommun.

Senast uppdaterad: