Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Att leva med grav synskada i Burlövs kommun

Äldre kvinna med sin ledarhund.

Lillemor Cederlund med sin ledarhund Tex.

Lillemor Cederlund har varit gravt synskadad sedan tonåren. Men tack vare hjälpsamma människor vid sin sida har hon fått livet att fungera ändå. Hon sitter med i kommunens inflytanderåd där hon verkar tillsammans med personer som har andra funktionsnedsättningar, men även pensionärer utan funktionsvariation, för att göra kommunen till en bättre plats att leva och bo i.

Lillemor fick problem med gula fläcken i början av tonåren. På 1950-talet kunde man varken stoppa förloppet eller operera, och det blev allt svårare att läsa. Men med lite hjälp kunde hon ändå praktisera som journalist för Jönköpingsposten, och senare även läsa in en magisterexamen i nationalekonomi och statistik. Under studietiden träffade hon även sin man. Sedan jobbade hon på socialförvaltningen i Malmö men läste vidare till studie- och yrkesvägledare. Det jobbade hon som på Växjö högskola från 1975–1999, då hon gick i pension.

Tekniken hjälper inte hela vägen

– På den tiden hade AMI (Arbetsmarknadsinstitutet) utbildningar för olika funktionshinder, bland annat för synhandikapp säger Lillemor. Idag finns inte längre den hjälpen att få eftersom man anser att tekniken ska vara tillräcklig. Till stor del är den det också, säger hon, men du klarar dig inte hela vägen: inte ute i naturen, inte när du ska söka kommunikationer eller när du ska handla i affärerna.

Ledarhunden Tex

Till sin hjälp har hon ledarhunden Tex.
– Han är fantastisk, utan honom hade jag inte klarat tillvaron, säger Lillemor. Det härliga är ju att han får gå med överallt, eftersom jag inte har någon att lämna honom till. Han följer med mig till offentliga myndigheter, till sjukhuset, och även till inflytanderådet. 

– Tex leder mig så att jag inte snavar, så att jag går åt rätt håll, så att jag hittar hem och så vidare. Men han kan ju inte sätta igång några nya idéer, eller jobba undan i trädgården, i hushållet eller läsa i böckerna. Det behöver jag en helt annan hjälp med.

Att leva med grav synskada i Burlöv

Tack och lov är vi ingen stor skara i samhället som är gravt synskadade, samtidigt blir det också svårare för oss att göra våra röster hörda, säger hon. Lillemor är med i inflytanderådet sedan några år tillbaka. Hon tycker man får väldigt mycket information men det mesta handlar enbart om pensionärerna. 

– Mycket av institutionerna som man tidigare kunde vända sig till för att få hjälp finns inte längre, som till exempel AMI.  Jag behöver hjälp med att läsa, skriva och sortera papper. Jag vill gärna ha någon som hjälper mig att visa vägen, fortsätter hon. På de senaste mötena i inflytanderådet delade de upp oss i små grupper, så att vi kunde sitta och småprata. Det var bra, även om en pensionär och en synskadad har ganska olika uppfattningar om tillvaron, avslutar Lillemor.

Inflytanderådet för äldre och personer med funktionsnedsättningar

Rådet är ett referensorgan och forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Rådet ska bidra till att förstärka medborgarinflytandet i alla frågor av särskild vikt för äldre och för personer med funktionsnedsättningar.

Sammanträder fyra gånger per år

Rådet består av representanter för lokalorganisationer för personer med funktionsnedsättningar och föreningar för pensionärer, samt politiskt valda ledamöter. Rådet  sammanträder fyra gånger per år.

Senast uppdaterad: