Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-03-02

Begränsad framkomlighet på Lundavägen

flygfoto med en väg omgärdad av två områden åkermark

Lundavägen mellan Arlöv och Åkarp

Just nu pågår arbetet med att bygga två busshållplatser och ett övergångställe på Lundavägen. Detta innebär att en körbana kommer att vara avstängd under tiden som byggandet håller på. Arbetet kommer att pågå till mitten av maj månad när båda busshållplatserna och övergångstället ska vara färdigställda.

Först stängs vägen av i södergående riktning och det kommer även att påverka gång- och cykelbanan som tillfälligt behöver flyttas. Följ vägvisningsskyltarna för att gå eller cykla mellan Arlöv och Åkarp. När busshållplatsen i södergående riktning är klar påbörjas arbetet med hållplatsen på den motsatta sidan.

Arbetet med busshållplatserna ska vara klart i slutet av vecka 20 (mitten av maj).
Då kommer Lundavägen att öppnas igen i båda riktningarna.

Senast uppdaterad:
2020-03-02