Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Beslut taget om Rusthållaregårdens förskola

Ett barn böjer sig fram för att lukta på gräsmattan

Miljö- och byggnämnden beslutade den 12 oktober att att bevilja ansökan om förhandsbesked för byggandet av Rusthållaregårdens förskola. Förskolan, som kommer att byggas bredvid Arlöv kyrka, ska stå färdig december 2024 och kommer att ha plats för 80 barn.

Med hög tillväxt och de demografiska förhållanden som råder i kommunen ökar behovet av förskoleplatser. För att Burlöv ska kunna fortsätta växa och möta framtidens behov gör kommunen denna satsning på en ny attraktiv förskola.

Trädgården ska behållas

Den grönskande, uppväxta tomten är planerad att behållas i så stor grad som möjligt. Större delen av trädgården avsätts som mark som inte får bebyggas och bebyggelsen som tillåts ska knyta an till Arlövs kulturmiljö.

Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad: