Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-10-19

Bullervallen förlängs vid Sockervägen

Sockervägen i Åkarp

Kommunen minskar ljudpåverkan från E6-an. Jordmassor som frigörs i utbyggnaden av ”Lund-Arlöv, fyra spår” ska enligt tidigare överenskommelse mellan kommunen och Trafikverket användas för att höja befintliga bullervallar runt om i kommunen inom ramen för järnvägsplanen.

Bättre ljudnivå för boende i Åkarp

Det har länge förekommit önskemål från boende i Åkarp om att förlänga och höja bullervallen längs Sockervägen för att skapa en bättre ljudnivå på uteplatser m.m. Kommunen har som ambition att skapa så bra bostadsmiljö som möjligt för alla kommuninvånare. I syfte att få till ett bättre bullerskydd har kommunstyrelsen därför godkänt att vegetation tas ner mellan E6 och Sockervägen i Åkarp för att göra plats för en förlängning av bullervallen upp mot Lundavägen.

 

Under veckan har träd och buskar tagits bort vid Sockervägen.

Arbetet med att lägga upp massor kommer att påbörjas när E6 öppnas i slutet av oktober.

Senast uppdaterad:
2018-10-19