Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv fortsätter leverera god service till kommunens företagare

gatumiljö företagsvägen i Arlöv

Burlövs kommun placerar sig på plats 26 i SKR:s mätning Insikt - undersökningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning. Burlövs kommun har klättrat 20 platser från i fjol och placerar sig på en tredje plats i Skåne.

Förbättringen visar att vi är på rätt väg

- Undersökningen visar att kommunen fortsätter förbättra sin redan höga service och myndighetsutövning gentemot företagare. Målet är att Burlöv ska bli en ännu mer attraktiv kommun att leva, arbeta och driva företag i. Vi har högt ställda mål och den politiska ledningen är enig i vikten av ett gott företagsklimat i kommunen, säger Fredrik Löfqvist, kommundirektör.


- Det är glädjande att få ännu ett positivt besked och det stärker oss under vår pågående utvecklingsresa, säger Amelie Gustafsson (M), kommunstyrelseordförande.


Burlövs kommun är en av de deltagande kommunerna i undersökningen Öppen jämförelse Företagsklimat 2021. Insikt är en kvalitetsmätning som genomförs årligen av SKR för att se hur väl de svenska kommunerna genomför sina myndighetsuppdrag och service gentemot företagare. Undersökningen genomförs bland annat inom myndighetsområdena bygglov, miljö- och hälsa samt livsmedelskontroll genom att företag som varit i kontakt med kommunen lämnar sina omdömen. Undersökningen mäter kvaliteten i allt från hur väl företaget känner sig informerat, vilken serviceattityd vi har, hur vi håller tiderna, vilken kompetens vi har och flera andra värden.


- För flera företagare har det varit utmanande år med restriktioner, sjukfrånvaro liksom brist på varor eller komponenter samt ökande kostnader för exempelvis el, transporter och drivmedel. Kriget i Ukraina medför också viss oro för framtida påverkan, säger Anna Stening Frost, näringslivssamordnare.


- Vi ser att ett resultat av nära dialog och samsyn tillsammans med kommunens företagare, medarbetare och politiker har bidragit till detta glädjande resultat, säger Anna Stening Frost.


- Vi kommer nu fortsätta att analysera resultatet internt för att se hur vi kan fortsätta utvecklas och bli ännu bättre. Kommunen har de senaste åren visat på höga resultat i mätningar över gott företagsklimat och vi är nominerade till Sveriges KvalitetsKommun 2021 som avgörs den 2 maj, säger Fredrik Löfqvist.


- Stort grattis till Boden som i år tar ledningen nationellt! I Skåne delar Burlövs kommun prispallen tillsammans med Höganäs (3 plats i Sverige) och Åstorp (5 plats i Svergie), stort grattis till fina placeringar. Vi är glada att vara Skånes tredje bästa kommun, avslutar Amelie Gustafsson.

Burlövs kommuns placeringar de senaste åren

2021 placering 26, NKI: 80

2020 placering 46, NKI: 77

2019 placering 101, NKI: 73Fakta

För nionde gången har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. 198 kommuner samt 11 förbund/gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2021.

 

I en Öppen jämförelse redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner eller regioner ansvarar för. Jämförelserna ska stimulera till utveckling och förbättringar genom att kommuner och regioner lär av varandra. Öppna jämförelser Företagsklimat har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

 

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling.

Senast uppdaterad: